FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Fotogaléria a archív

Na tejto stránke sú dostupné fotografie z minulých ročníkov študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ako aj výsledky, elektronické verzie zborníkov a veľa iného zaujímavého obsahu (tu si môžete stiahnuť logo ŠVK).

Študentská vedecká konferencia (ŠVK) na FCHPT STU v Bratislave má dlhoročnú tradíciu, ktorej korene siahajú až do roku 1967. Od roku 1999 sa ŠVK na FCHPT STU organizuje ako celoštátne študentské vedecké konferencie v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia s účasťou študentov rôznych vysokých škôl na Slovensku. Od roku 2003 sa konferencie pravidelne zúčastňujú aj študenti z Českej republiky.

25. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2023 - Chémia a technológie pre život

24. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2022 - Chémia a technológie pre život

23. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2021 - Chémia a technológie pre život

22. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2020 - Chémia a technológie pre život

21. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2019 - Chémia a technológie pre život

20. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2018 - Chémia a technológie pre život

19. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2017 - Chémia a technológie pre život

18. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2016 - Chémia a technológie pre život

17. celoslovenská študentská vedecká konferencia 2015 - Chémia a technológie pre život

16. slovenská študentská vedecká konferencia 2014

15. slovenská študentská vedecká konferencia 2013

14. slovenská študentská vedecká konferencia 2012

13. slovenská študentská vedecká konferencia 2011

12. slovenská študentská vedecká konferencia 2010

11. slovenská študentská vedecká konferencia 2009

10. slovenská študentská vedecká konferencia 2008

9. slovenská študentská vedecká konferencia 2007

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
 • Dátum konania: 14.11.2007
 • Celkový počet študentov: 147
 • Počet študentov z iných fakúlt: 38
 • Počet prác: 143
 • Počet sekcií: 19
 • výsledky

8. slovenská študentská vedecká konferencia 2006

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
 • Dátum konania: 15.11.2006
 • Celkový počet študentov: 159
 • Počet študentov z iných fakúlt: 27
 • Počet prác: 149
 • Počet sekcií: 18

7. slovenská študentská vedecká konferencia 2005

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
 • Dátum konania: 26.10.2005
 • Celkový počet študentov: 173
 • Počet študentov z iných fakúlt: 28
 • Počet prác: 168
 • Počet sekcií: 19
 • výsledky

6. slovenská študentská vedecká konferencia 2004

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
 • Dátum konania: 20.10.2004
 • Celkový počet študentov: 190
 • Počet študentov z iných fakúlt: 19
 • Počet prác: 183
 • Počet sekcií: 20
 • výsledky

5. slovenská študentská vedecká konferencia 2003

 • Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou
 • Dátum konania: 22.10.2003
 • Celkový počet študentov: 170
 • Počet študentov z iných fakúlt: 23
 • Počet prác: 163
 • Počet sekcií: 19

4. slovenská študentská vedecká konferencia 2002

 • Celoštátna konferencia
 • Dátum konania: 16.10.2002
 • Celkový počet študentov: 156
 • Počet študentov z iných fakúlt: 27
 • Počet prác: 150
 • Počet sekcií: 17

3. slovenská študentská vedecká konferencia 2001

 • Celoštátna konferencia
 • Dátum konania: 17.10.2001
 • Celkový počet študentov: 162
 • Počet študentov z iných fakúlt: 24
 • Počet prác: 153
 • Počet sekcií: 17

2. slovenská študentská vedecká konferencia 2000

 • Celoštátna konferencia
 • Dátum konania: 17.10.2000
 • Celkový počet študentov: 169
 • Počet študentov z iných fakúlt: 21
 • Počet prác: 162
 • Počet sekcií: 16

1. slovenská študentská vedecká konferencia 1999

 • Celoštátna konferencia
 • Dátum konania: 16.9.1999
 • Celkový počet študentov: 100
 • Počet študentov z iných fakúlt: 8
 • Počet prác: 97
 • Počet sekcií: 13