FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2017

Dňa 9. 11. 2017 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 19. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia bola organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia bola príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky ŠVK, harmonogram prezentovania príspevkov a elektronickú verziu zborníka môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy a odoslania príspevkov nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 29. septembra 2017
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 25. októbra 2017
  • konanie konferencie: 9. novembra 2017

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda organizačného výboru, ropa, katalýza a petrochémia
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Patrik Body, potravinárska a kozmetická technológia​
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, technológie polymérnych materiálov
Ing. Anna Grenčíková, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., technológie anorganických materiálov
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Ing. Veronika Kazimírová, biochemická technológia​
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD., biochémia a mikrobiológia​
Ing. Emília Kubiňáková​, anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza a papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., výživa a hodnotenie kvality potravín​
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., organická chémia​
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Veronika Uríčková, PhD., analytická chémia
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov