FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2021 - posterová sekcia

Aj tento rok sa konala v rámci ŠVK nesúťažná posterová sekcia pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentovali svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa účastníci mohli tešiť aj na malé vecné ceny (stiahnuť informačný materiál).

Garant posterovej sekcie:

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

Organizátor posterovej sekcie:

Ing. Lenka Galčíková

 

Registrácia

Tu bolo možné zaregistrovať svoj príspevok do 1. novembra 2021. 

Forma príspevkov (abstraktov)

Zaregistrované príspevky boli vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

  • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
  • formát strany: A4,
  • rozsah: 1 až 2 strany,
  • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť tu

Forma posterov

Poster musí byť vo formáte PDF.

Prezentácia posterov

Posterová sekcia prebiehala online 24. 11. 2021 od 13:00 do 15:00. V rámci tejto sekcie každý účastník stručne odprezentoval výsledky svojej práce vo forme posteru a následne prebehla krátka diskusia k príspevku. 

Link na online miestnosť v prostredí Google Meet: meet.google.com/xug-etny-whn

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedníčku organizačného výboru pre posterovú sekciu:

Ing. Lenka Galčíková
e-mail: lenka.galcikova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava