FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2018

Dňa 7. 11. 2018 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnil 20. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a je organizovaná aj pod záštitou Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR.

Študentská vedecká konferencia bola organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia bola organizovaná pod záštitou Fakulty chemickej a potravinárskej technológie, Nadácie pre rozvoj FCHPT STU, Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností, Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR a konala sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia bola príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 24. septembra 2018
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 23. októbra 2018
  • konanie konferencie: 7. novembra 2018

Program:

  • 08:30 – otvorenie konferencie v miestnosti CH-16 (nová budova, prízemie)
  • 09:00 – rokovania v jednotlivých sekciách
  • 16:00 – vyhlásenie výsledkov v miestnosti CH-16 (nová budova, prízemie)

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda organizačného výboru; ropa, palivá a petrochémia
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Aneta Ácsová, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
Ing. Noemi Belišová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, prírodné a syntetické polyméry
Ing. Katarína Haberová, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
Ing. Martin Kalúz, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Veronika Kazimírová, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií; chémia a technológia tukov a kozmetiky
Ing. Emília Kubiňáková​, PhD., anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Michael Kenneth Lawson, PhD.​, jazyky
Ing. Veronika Májová, drevo, celulóza, papier
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​; výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Juraj Oravec, PhD., administrácia konferenčného systému
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
Ing. Petra Szabová, environmentálne inžinierstvo; technológie ochrany životného prostredia
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov
Ing. Mária Vrábelová, jazyky