FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2020

V stredu 25. novembra 2020 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa konferencie realizovala v online formáte, v prostredí Google Meet. Podrobné informácie nájdete na stránke Informácie pre autorov.

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia.

Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie. Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. Partneri ŠVK sú Slovnaft, BASF, L'Oréal, 365.bank, Martinus, Nadácia ESET, DM, Rajo, Slovalco, Shimadzu, Yeme, ACE Trade, Humusoft, Manufaktura, Brenntag, Berto SK, Vani. Viac informácií o partneroch ŠVK nájdete na stránke Partneri ŠVK.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

NOVINKA: Tento rok sme zorganizovali aj nesúťažnú posterovú sekciu pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentovali svoje práce. Okrem certifikátu o účasti mohli získať aj malé vecné ceny (stiahnuť informačný materiál pre stredné školy). Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Pozrite si aj našu video-pozvánku: 

V stredu 25.11.2020 od 16:00 bolo možné sledovať Live Stream zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov. Tu si môžete pozrieť záíznam:

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, aj odkaz na registračný formulár ubytovania nájdete v časti informácie pre autorov.

Svoje príspevky ste si mohli zaregistrovať na tejto stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 21. septembra 2020
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: do 30. októbra 2020 do 1. novembra 2020
  • konanie konferencie: 25. novembra 2020

Program:

Konferencia bola realizovaná v online formáte.

  • 08:30 - 08:50 - registrácia účastníkov v jednotlivých sekciách (študenti VŠ)
  • 08:50 - 09:00 - otvorenie konferencie - príhovor predsedu komisie príslušnej sekcie (študenti VŠ)
  • 09:00 - 12:00 - rokovanie v jednotlivých sekciách (študenti VŠ)
  • 13:00 - 15:00 - posterová sekcia (žiaci SŠ)
  • 16:00 - 17:30 - slávnostné vyhlásenie výsledkov

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Mgr. Magdaléna Horáková
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
doc. Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Aneta Ácsová, podpredsedníčka pre PR; chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Ivana Bírová. PhD., prírodné a syntetické polyméry
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Lukáš Kolarič, chémia a technológia mlieka, mäsa a cereálií
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Anton Lisý, drevo, celulóza, papier
Ing. Emília Mališová, PhD., anorganická technológia
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve​
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Patrícia Paračková, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Peter Vaštík, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Mária Vrábelová, jazyky