FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2008 - Výsledky

Anorganická chémia I. 1 Vladimír Kuchtanin
počet súťažiacich/počet prác: 7/6 2 Peter Augustín
  3 Petra Polakovičová
  4 Alena Kišacová a Jana Jokrllová
  5 Lenka Kompišová
Anorganická chémia II. 1 Miroslav Almáši
počet súťažiacich/počet prác: 6/6 2 Monika Stolárová
  3 Kristína Matelková
  4 František Šimo
  5 Miroslava Puchoňová
Organická, bioorganická a medicínska chémia 1 Jozef Markus
počet súťažiacich/počet prác: 14/14 2 Daniela Lackovičová
  3 Martin Markovič
  4 Peter Šiška
  5 Veronika Ďurišová
Fyzikálna chémia 1 Tibor Dubaj
počet súťažiacich/počet prác: 7/7 2 Mária Filkusová
  3 Andrea Černá
  4 Lukáš Gaľa
  5 Miroslava Bobeničová
Analytická chémia 1 Peter Machata
počet súťažiacich/počet prác: 7/7 2 Oksana Yosypchuk
  2 Roman Staník
  4 Lucie Maixnerová
  4 Lukáš Lauko
Anorganická technológia a materiály 1 Lenka Bukovská
počet súťažiacich/počet prác: 8/7 2 Zdeněk Bureš
  2 Ján Dzuro
  4 Ondřej Eckl
  4 Bronislav Novák
Organická technológia 1 Tomáš Soták
počet súťažiacich/počet prác: 9/9 2 Róbert Polnišer
  3 Jozef Lengyel
  4 Andrej Turan
  4 Stanislav Vajíček
Drevo, papier, polygrafia a fotochémia 1 Lucia Kučerková
počet súťažiacich/počet prác: 10/10 2 Anna Briškárová
  3 Aleš Ház
  4 Silvia Candráková
  5 Michal Procházka
Chemické a biochemické inžinierstvo 1 Marek Blahušiak
počet súťažiacich/počet prác: 9/9 2 Jakub Kopáč
  3 Tomáš Szvitek
  4 Ladislav Bándy
  5 Michal Canev
Informatizácia, informačné technológie 1 Martin Kalúz
počet súťažiacich/počet prác: 10/10 2 Martin Struhár
  3 Jaroslav Kuzma
  4 Lenka Vlková
  5 Jana Kmeťová
Procesná automatizácia 1 Juraj Oravec
počet súťažiacich/počet prác: 8/8 2 Robert Taraba
  3 Radka Doležalová
  4 Katarína Černá
  5 Veronika Csizmadiová
Modelovanie a riadenie procesov 1 Ivana Rauová
počet súťažiacich/počet prác: 10/10 2 Mária Mušáková
  3 Eva Turayová
  4 Tibor Kórka
  5 Ivana Repčíková
Biochémia a mikrobiológia 1 Patrik Matejov
počet súťažiacich/počet prác: 8/8 2 Katarína Tlučková
  3 Lucia Laubertová
  3 Zuzana Zemková
  5 Katarína Turáková
Biotechnológia I. 1 Igor Dolejš
počet súťažiacich/počet prác: 8/8 2 Slavomíra Zorádová
  3 Jana Majeríková
  4 Lucia Remenárová
  5 Petra Zajkoska
Biotechnológia II. 1 Tomáš Augustovič
počet súťažiacich/počet prác: 7/7 2 Katarína Ďurčanská
  2 Ivana Dokupilová
  4 Ildikó Bénes
  5 Jana Lakatošová
  5 Martin Sák
Potravinárska technológia 1 František Kreps
počet súťažiacich/počet prác: 9/9 2 Petronela Žižková
  3 Michal Macák
  4 Hana Novanská
  5 Ivana Kolesárová
Výživa a ochrana zdravia 1 Katarína Munková
počet súťažiacich/počet prác: 6/6 2 Lukáš Žemlička
  3 Dominika Šedivá
  4 Petra Černá
  5 Zuzana Ondrigová
Mikrobiologické, biol. a chem. metódy v potravinárstve 1 Rastislav Monošík
počet súťažiacich/počet prác: 6/6 2 Martina Danihelová
  3 Andrea Hlinková
  4 Monika Kocková
  5 Lucia Hetešová
Environmentálne inžinierstvo - technológia 1 Soňa Durdíková
počet súťažiacich/počet prác: 8/6 2 Tibor Tricko
  3 Andrea Vašinová
  4 Veronika Matyšáková
  5 Zuzana Brezovická
Chémia a biológia životného prostredia 1 Alena Dolanská
počet súťažiacich/počet prác: 7/7 2 Patrik Mlynárčik
  3 Beáta Kandriková
  4 Barbora Šišková
  5 Dana Pacherová
Jazyková sekcia 1 Kristína Maníková
počet súťažiacich/počet prác: 20/20 2 Adam Turan
  3 Michal Štujber
  4 Juan Cjosé Chávez Fuentes
  5 Katarína Komarová