FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2019 - Informácie pre sponzorov

Celoslovenská študentská vedecká konferencia, ktorá sa uskutoční 6.11.2019 na pôde Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, je súťažou tých najlepších vysokoškolákov z oblasti chémie a chemických technológií. Stovky študentov, ktorí vypracovali inovatívne vedecké koncepty, prichádzajú na našu fakultu, aby svoje nápady odprezentovali pred odbornou komisiou, viedli s nimi vedecký dialóg a boli ocenení. Aby sme na Slovensku podporili túžbu po poznaní a vedeckej činnosti, musíme dať študentom pocítiť, že si ich váži aj vedecký a komerčný svet. Preto chceme osloviť vás – našich eventuálnych sponzorov, aby ste nás v akcii podporili spôsobom, aký vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou.

AKÝ MEDIÁLNY PRIESTOR VIEME PONÚKNUŤ?

Cieľová skupina sú talentovaní technicky orientovaní študenti. Komunikujete teda s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.

  • Facebook fakulty: náš najsilnejší mediálny kanál je fakultný Facebook. Robíme ho profesionálne, a tak máme nadštandardnú mieru interaktivity. Jeden príspevok uvidí 1500 – 4000 ľudí. V prípade videí sa dosah meria v 10-tisícoch. Vieme odpropagovať vaše novinky, urobiť súťaž, uverejniť inzerát. Prosím, venujte pozornosť nášmu Facebooku.
  • Instagram fakulty: sociálna sieť sa nám prudko rozrastá. Opäť máme profesionálny obsah a v dobrom prípade dosah 4000 ľudí. Fotíme profesionálne fotografie, copywriting robí taktiež profesionálny textár, preto vám vieme ušiť príspevky na mieru. Náš instagram nájdete tu.
  • YouTube: na konferenciu plánujeme zorganizovať profesionálne natáčanie a toto propagačné video bude umiestnené na webe. Chceme do záberu umiestniť práve vaše reklamné pútače a logá.
  • Startitup: máme dobré vzťahy s mienkotvornými portálmi pre mladých ľudí, ako je Startitup. Keďže chceme celú akciu komunikovať s akcentom na ekológiu, zaobstaráme kvalitný obrazový a video materiál, veríme, že opäť uverejnia článok aj o vedeckej konferencii. Vaša firma môže byť súčasťou.
  • Reklamný priestor v centre Bratislavy: naša fakulta sa nachádza v srdci Bratislavy na Radlinského ulici. Pre svoju modernú a novo-vybudovanú kaviareň sa stáva obľúbenou zastávkou študentov z celej STU. Radi umiestnime vaše rollupy do priestoru vestibulu našej fakulty.

AKÝM SPÔSOBOM VIEME SPOLUPRACOVAŤ?

  • Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Osvedčili sa nám sociálne siete, špeciálne Facebook. Vieme odpropagovať vaše novinky, zľavové akcie, príp. ponuky práce, zorganizovať súťaže. Musíme sa však vždy dohodnúť na konkrétnom mediálnom výstupe, aby bol vkusný a priniesol vám čísla. Spojenie s vedou a študentským životom by nemalo absentovať.

AKÉ SPONZORSKÉ DARY BY SME PRIJALI?

  • Finančné odmeny: pre mladého študenta s túžbou zastabilizovať si život je vždy najlepšia výhra tá finančná. Nemôžeme však odmeniť iba jedného študenta. Keďže predpokladáme, že súťažiť sa bude v 25 tematických sekciách, tak bude 25 prvých miest. Finančná cena v tomto duchu by mohla vyzerať 25 × 100€. Samozrejme, sme otvorení aj jednorazovej finančnej „injekcii“, ktorá by nám pomohla pokryť výdavky pri organizovaní konferencie. Čím viac zdrojov, tým profesionálnejší obsah a lepšia reklama pre vás.
  • Vecné ceny a zľavové kupóny: vítané je všetko, čo môže využiť študent žijúci na internáte snívajúci o svojej vedeckej kariére. Od USB kľúčov, cez študentské pomôcky (perá a skicáre), až po počítačové programy, softwary, ale aj veci bežnej spotreby, ako sú nealko nápoje, občerstvenie, tričká a mikiny, zľavové kupóny a darčekových poukážky , vstupenky na kultúrne podujatia, šport a na zábavu, až po technické hračky, ako sú profesionálne kalkulačky, slúchadlá na počúvanie hudby a podobne.
  • Množstvá: radi by sme odmenili všetkých zúčastnených (cca. 300 študentov). Ďalej by sme radi odmenili 5 víťazov zo všetkých 25 sekcií (cca. 125 študentov). Špeciálne ceny dostanú prvé miesta (25 víťazov).

Tešíme sa na spoluprácu s vami!

Kontakt:
Mag. Katarína Mikulová
PR manažér
e-mail: katarina.mikulova@stuba.sk
Tel: +421 905 532 724
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 7804

Stiahnuť tento informačný materiál v PDF formáte.