FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

ŠVK 2020 - posterová sekcia

Tento rok sa bude konať aj nesúťažná posterová sekcia pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej budú vybraní finalisti prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa môžu tešiť aj na malé vecné ceny (stiahnuť informačný materiál pre stredné školy).

S ohľadom na aktuálnu situáciu sa konferencia bude realizovať v online formáte. Elektronické formy posterov prihlásených účastníkov budú vo formáte PDF zverejnené na stránke študentskej vedeckej konferencie, ako aj na Facebooku v udalosti Študentská vedecká konferencia 2020. Krátka diskusia k obsahu posterov prebehla 25. 11. 2020 od 13:00 do 14:30 prostredníctvom Google Meet.

Garant posterovej sekcie:

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

Organizátor posterovej sekcie:

Ing. Lenka Galčíková

 

Registrácia

Elektronická registrácia účastníkov bola uzavretá 1. novembra 2020.

Tu bolo možné zaregistrovať svoj príspevok. Po úspešnej registrácii príspevku vám bol doručený e-mail, v ktorom je dôležitý prístupový odkaz (URL). Pomocou tohto odkazu bolo možné upravovať svoj príspevok a registračné údaje až do termínu uzavretia registrácie 1.11.2020.

Forma príspevkov (abstraktov)

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovať nasledujúcim kritériam:

  • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
  • formát strany: A4,
  • rozsah: 1 až 2 strany,
  • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť tu

Forma posterov

Poster musí byť vo formáte PDF, minimálne veľkosť A4.

Program

Posterová sekcia prebehla v prostredí Google Meet 25. 11. 2020 od 13:00 do 14:30. V rámci tejto sekcie každý účastník krátko odprezentuje výsledky svojej práce vo forme posteru a následne prebehne krátka diskusia k príspevku. 

Link ku Google Meet k posterovej sekcii: meet.google.com/ubx-xopk-inv

 

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedníčku organizačného výboru pre posterovú sekciu:

Ing. Lenka Galčíková
e-mail: lenka.galcikova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 

Finálne postery

 

Martin Štípala - Enzymatická enantioselektívna redukcia ketónov za pomoci enzýmov z enzymatickej výbavy droždia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrik Habán - Výroba domáceho piva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emma Čačková - Prečo majú ľudia tak radi slaninu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vít Skoták - Elektrochemické měření metalothioneinu ve vzorku moči pacientů s karcinomem prostaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondřej Rychlý - Elektrochemická studie nukleových kyselin pro detekci viru afrického moru prasat pomocí potenciometrické rozpouštěcí analýzy