FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2021

V stredu 24. novembra 2021 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila 23. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál). S ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu sa konferencie realizovala v online formáte, v prostredí Google Meet.

Výsledky ŠVK sú dostupné na tejto stránke. V stredu 24.11.2021 od 16:30 bolo možné sledovať Live Stream zo Slávnostného vyhlásenia výsledkov. Tu si môžete pozrieť záznam:

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie. Študentskú vedeckú konferenciu organizovala Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, Nadáciou STU pre rozvoj talentov, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Konferencia bola organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností a Slovenskej chemickej spoločnosti. Partneri ŠVK boli Slovnaft, 365.bank, Envien Group, Enviral a Centrum Výskumu a VývojaKordárna Plus, BASF, Continental, L'Oréal, Slovalco, Humusoft, Optimal Control Labs, Martinus, Nadácia ESET, Rajo, Shimadzu, Yeme, Plzeňský prazdroj, DulciaDelikanti, ACE Trade, Brenntag, Berto. Viac informácií o partneroch ŠVK nájdete na stránke Partneri ŠVK.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla aj tento rok nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentovali svoje práce. Okrem certifikátu o účasti získali aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, nájdete v časti informácie pre autorov.

Svoje príspevky ste si mohli zaregistrovať na tejto stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 20. september 2021
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: 29. október 2021 1. november 2021
  • konanie konferencie: 24. november 2021

Program:

Konferencia sa konala v online formáte. Všetky informácie o programe konferencie nájdete na stránke Program ŠVK.

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Mgr. Ladislava Ivančová, PhD.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
doc. Ing. František Kreps, PhD.
doc. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Michal Rosenberg, PhD.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Aneta Ácsová, podpredsedníčka pre PR; potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Michaela Benköová, anorganická technológia
Ing. Ivana Bírová. PhD., prírodné a syntetické polyméry
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Kristína Hencelová, environmentálne inžinierstvo, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Martina Kuperová, PhD., ekonomika a manažment
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Patrícia Paračková, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Marianna Potočňáková, potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., syntetická organická chémia
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia
Ing. Peter Vaštík, biotechnológia; fermentačné technológie
Ing. Mária Vrábelová, jazyky
Ing. Jana Záchenská, anorganická technológia