FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Informácie pre autorov

Registrácia

Elektronická registrácia účastníkov je otvorená od 16. septembra 2024. Uzavretá bude 25. októbra 2024.

Účasť na konferencií je bezplatná - bez potreby uhradiť registračný poplatok.

REGISTRAČNÝ FORMULÁR: Tu si možno zaregistrovať svoj príspevok (rozšírený abstrakt). 

Po úspešnej registrácií príspevku vám bude doručený e-mail, v ktorom bude dôležitý prístupový odkaz (URL). Pomocou tohto odkazu je možné upravovať svoj príspevok (rozšírený abstrakt) a registračné údaje až do termínu uzavretia registrácie. 
Doručenie potvrdzujúceho e-mailu o registrácii môže byť z technických príčin oneskorené. V prípade jeho nedoručenia do 24 hodín nás prosím informujte na svk.fchpt@stuba.sk a radi Vám potvrdzujúci e-mail opätovne prepošleme.

Abstrakt

Abstrakt musí byť vo formáte PDF vypracovaný striktne v súlade s predlohu pre MS Word (svoj abstrakt vytvoríte v MS Word a potom uložíte ako súbor formátu PDF).

Zoznam sekcií

Príspevky bolo možné zaregistrovať do nasledujúcich sekcií:

 1. Analytická chémia
 2. Anorganická chémia
 3. Anorganické materiály
 4. Anorganické technológie
 5. Aplikovaná organická chémia
 6. Biochémia
 7. Biotechnológia
 8. Drevo, papier, celulóza
 9. Ekonomika a manažment
 10. Environmentálne inžinierstvo
 11. Fermentačné technológie
 12. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 13. Chemické a biochemické inžinierstvo
 14. Mikrobiológia
 15. Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 16. Organická technológia, katalýza a petrochémia
 17. Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 18. Potravinárska a kozmetická chémia a technológia
 19. Prírodné a syntetické polyméry
 20. Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 21. Syntetická organická chémia
 22. Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
 23. Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Forma príspevkov

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

 • slovenský jazyk
 • český jazyk
 • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

 • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
 • formát strany: A4,
 • rozsah: 1 až 2 strany,
 • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť si tu

Program

Podrobný program konferencie bol zverejnený po uzatvorení registrácie príspevkov

Prezentácia

V prípade prezenčnej formy ŠVK:

 • každý zaregistrovaný účastník bude mať 10 minút na prezentáciu svojho príspevku a 5 minút na diskusiu,
 • v každej sekcii bude prezentujúcemu účastníkovi k dispozícii notebook pripojený na dataprojektor.

V prípade online formátu ŠVK:

 • prezentovať sa bude v prostredí Google Meet,
 • každý zaregistrovaný účastník bude mať 10 minút na online (ústnu) prezentáciu svojho príspevku a 5 minút na diskusiu.
 • v dostatočnom predstihu si zabezpečte potrebné technické vybavenie:
  • počítač so stabilným internetovým pripojením,
  • webkameru,
  • mikrofón,
  • slúchadlá - slúchadlá sú odporúčané pred reproduktormi, pretože inak dochádza k nežiadúcej ozvene počas diskusie.

Ubytovanie

Účastníci konferencie majú možnosť individuálne požiadať o ubytovanie v študentských domovoch FCHPT STU.
S ohľadom na obmedzené kapacity odporúčame zaregistrovať si ubytovanie v dostatočnom predstihu:

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: juraj.oravec@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava