FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2015

Dňa 11. 11. 2015 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 17. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia sa konala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia bola príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky ŠVK, harmonogram prezentovania príspevkov a elektronickú verziu zborníka môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

 

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 30. septembra 2015
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: (do 26. októbra 2015) predĺžené do 28. októbra 2015 - registrácia bola ukončená
  • konanie konferencie: 11. novembra 2015

 

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

 

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

 

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda, technológia ropy a petrochémia​
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Michaela Belovičová, ​drevo, papier, polygrafia a fotochémia
Ing. Patrik Body, potravinárska a kozmetická technológia​ 
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Ing. Katarína Čížová, ​drevo, papier, polygrafia a fotochémia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Jana Jokrllová, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Ing. Vladimír Krasňan, biochemická technológia​
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD., biochémia a mikrobiológia​
Ing. Emília Kubiňáková​, anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Milada Mešková, PhD., výživa a hodnotenie potravín​
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok​ 
Ing. Richard Sýkora, technológia plastov a kaučuku​
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., organická chémia​
Ing. Miroslav Tatarko, PhD., anorganická chémia​
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov
Ing. Peter Veteška, technológia keramiky, skla a cementu​​