FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2020 - partneri ŠVK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie v roku 2020.

Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU, a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU.

     
       

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU
Predmetom činnosti Nadácie je: zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla, skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov, uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov, poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov, podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt, podpora rozvojových projektov fakulty.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii pre rozvoj FCHPT STU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb
Súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je aj Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, vďaka ktorému sa inovatívne nápady rozvíjajú do úspešného podnikania. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Univerzitnému technologickému inkubátoru STU - InQb za podporu študentskej vedeckej konferencie.
 

Študentská vedecká konferencia je organizovaná pod záštitou:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 15-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Slovenská chemická spoločnosť
SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

 

Partneri ŠVK sú:

Slovnaft, member of MOL group
SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.
NAŠA VÍZIA: Skupina MOL umožňuje ľuďom, aby napredovali: objavuje nové spôsoby, ako lepšie napĺňať ich energetické potreby a vytvára hodnotu pre nadchádzajúce generácie.
NAŠA MISIA: Skupina MOL, ktorá funguje v krajinách strednej Európy, bude systematicky prekonávať všetky hranice. Inšpiruje ju k tomu manažment spoločnosti a dôvera v expertov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Slovnaft, member of MOL Group za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BASF za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

L'ORÉAL
L'Oréal Paris je popredná svetová kozmetická značka, ktorá ponúka to najlepšie z luxusnej kozmetiky pre všetkých. Od mejkapu a pleťovej kozmetiky až po farby a starostlivosť o vlasy, náš priekopnícky duch nás vedie k zdokonaľovaniu vedeckej činnosti a neustálym inováciám. Už viac ako 110 rokov uplatňujeme zásady bezpečnosti, účinnosti a kvality. Ako značka, ktorá vždy bojovala a oslavovala posilnenie postavenia žien, L'Oréal Paris čelí stereotypom a presadzuje modernú víziu ženskosti. Skutočne podporujeme všetky ženy na ich ceste, aby našli naplnenie, každá podľa svojich vlastných pravidiel a túžob.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti L'OREAL za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

365.bank
Tvoríme banku pre dnešných ľudí. Pre ľudí, ktorí nekupujú noviny v stánku, lebo to podstatné sa dozvedia na nete. Ktorí, keď sa niekam potrebujú dostať, nevytiahnu mapu, ale mobil a hudbu nepúšťajú z CD, ale streamujú. Takých, ktorí ľahšie míňajú ako sporia a ktorí vedia, že za telefón by mohli platiť aj menej, ale nechce sa im to riešiť.  Pre ľudí, ktorí od banky očakávajú čosi viac ako len výpis z účtu na konci mesiaca a ponuku na pôžičku iba vtedy, keď ju práve nepotrebujú. Budeme banka, ktorá je vždy poruke. Našich klientov chceme inšpirovať každý deň k tomu, aby svoje príležitosti využívali čo najlepšie, s pomocou súčasných technológií, dostupných komukoľvek. Aby vďaka nám mali o trochu viac peňazí a času na všetko, čo majú radi.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti 365.bank za spoluúčasť na financovaní študentskej vedeckej konferencie. Študentská vedecká konferencia na FCHPT STU v Bratislave ďakuje 365.bank za spoluúčasť na financovaní Projektu.

Martinus
Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na Slovensku a druhým najväčším predajcom kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie "najlepší" aj "najobľúbenejší" internetový obchod na Slovensku. Pre nás je však najdôležitejšie, že pravidelne získavame to najcennejšie: vašu dôveru. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Kráčame ďalej...
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Martinus za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Nadácia ESET
Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Podpora vedy a výskumu je jedným z kľúčových aspektov pre rozvoj a posun Slovenska vpred vo svetovom meradle. Nadácia ESET podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve ESET Science Award. Cieľom všetkých aktivít je vplývať na spoločenskú debatu a vytvárať v nej priestor pre hlas vedy.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácií ESET za podporu študentskej vedeckej konferencie.
 

 

DM
DM Drogerie Markt patrí k najväčším spoločnostiam strednej a východnej Európy, ktoré sa zaoberajú predajom drogériového tovaru. Prvá predajňa na Slovensku bola otvorená v roku 1995 v Bratislave. V súčasnosti má na Slovensku viac ako 150 predajní.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti DM drogérie za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Rajo
Sme jedným z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov. Poctivo spracúvame mlieko tej najvyššej kvality a spotrebiteľom ponúkame tradičné aj inovatívne mliečne výrobky pre všetky kategórie konzumentov. Pre tých, ktorí myslia na svoje zdravie a dbajú na pravidelný prísun vitamínov, bielkovín a zároveň si potrpia na kvalitné a chutné výrobky. Rovnako pre tých, ktorí sa chcú odmeniť a dopriať si chuťový zážitok. A nezabúda ani na tých, ktorí myslia na svoju štíhlu líniu, či tých, ktorí trpia laktózovou intoleranciou.
Spokojní zákazníci, ktorí sa k nám stále vracajú, sú stredobodom nášho konania. Všetky interné a externé aktivity realizujeme v záujme našich zákazníkov. Naše výrobky majú vysoký štandard kvality a boli vyrobené za kontrolovaných a z hľadiska potravinového práva bezpečných podmienok.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Rajo za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Slovalco
Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu.
Budeme:
- príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
- minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
- lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
- trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
- ambiciózna firma zameraná na neustále zlepšovanie a kontinuálne znižovanie nákladovosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SLOVALCO za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

SHIMADZU
Shimadzu je firma, ktorá vyrába najširší sortiment prístrojov pre inštrumentálnu analytiku, testovanie materiálov a life science.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SHIMADZU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

YEME
YEME sme vymysleli tak, aby zodpovedalo potrebám mestského a rodinného zákazníka. Našou misiou je priniesť na slovenské stoly skutočne kvalitné, poctivé a prevažne lokálne potraviny. Snažíme sa podporovať lokálnych výrobcov, aby sme vytvárali prostredie prajné kvalite a poctivosti. Lebo to je jediný recept na úspech.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti YEME za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

ACE Trade
Firma ACE Trade zastupuje exkluzívne 33 zahraničných výrobcov surovín pre rôzne odvetvia priemyslu, a to pre Českú i Slovenskú republiku. V roku 2000 sme sa transformovali na výrobnú spoločnosť so silným zameraním na vlastní vývoj a výskum kozmetických prípravkov. Behom niekoľkých rokov sme si vo vývoji a výrobe kozmetiky vybudovali silnú pozíciu na európskom trhu.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti ACE Trade za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

HUMUSOFT
HUMUSOFT s.r.o. je česká súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1991. Spoločnosť má sídlo v Prahe a pobočku v Bratislave. Od svojho vzniku delí spoločnosť svoje sily rovným dielom medzi výrobu a predaj prístrojového a programového vybavení. Medzi oblasti záujmu spoločnosti patrí riadiaca technika, informačné technológie, vedeckotechnický software, simulácie technologických i podnikových procesov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti HUMUSOFT za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

MANUFAKTURA
MANUFAKTURA je unikátny český koncept značkových predajní s vlastnou originálnou a poctivou kozmetikou a kúpeľňovými doplnky od lokálnych dodávateľov. Naša kozmetika je tvorená s láskou a pre radosť. Pri jej tvorbe sa inšpirujeme českou históriou, tradíciou a prírodou. Zakladáme si na poctivej kvalite, lokálnom pôvode výrobkov, surovín (české pivo, víno, karlovarská žriedlová soľ, liečivé byliny a ovocie typické pre české záhrady, sady a lúky), nápaditom dizajne a vysokom obsahu ingrediencií prírodného pôvodu (väčšina prípravkov ich obsahuje 97 - 99,5%). Až na výnimky sú naše výrobky 100% vegan a ako prvá česká firma sme získali jediný medzinárodne uznávaný certifikát Human Cosmetics Standard o netestovaní na zvieratách.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti MANUFAKTURA za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

BRENNTAG
BRENNTAG Slovakia je v mierke tržieb globálnou jednotkou na trhu v komplexnej distribúcii chemikálií (na základe údajov z roku 2009). Spojením výrobcov chemikálií s užívateľmi chemikálií poskytuje spoločnosť B2B distribučné riešenia pre priemysel a špeciálne chemikálie na globálnej úrovni. Vďaka viac ako 10 000 výrobkom a vysoko diverzifikovanej databáze dodávateľov ponúka BRENNTAG komplexné riešenia pre viac ako 150000 zákazníkov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BRENNTAG za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Berto SK
Rodinná tradícia, dobré meno a hrdosť na zdedené remeslo. Na týchto základoch postavil Ignác Bertovič svoju firmu. Mäsiarske remeslo má u Bertovičovcov dlhoročnú tradíciu. Farmárčeniu, chovu zvierat i mäsiarčine sa vo veľkom venoval už za prvej Československej republiky starý otec I. Bertovič. Dnes sídli spoločnosť Berto vo vlastnej prevádzke vo Vysokej pri Morave na Záhorí, kde zamestnáva 120 ľudí, má sieť vlastných kamenných predajní, vozový park a spĺňa tie najprísnejšie veterinárne a hygienické normy a predpisy, platné nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Berto SK za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Vani
Ekologický shop bez obalu. Čapovanú eko drogériu, či kozmetiku vám naplníme do opakovateľne použiteľných vratných obalov a doručíme až k vám domov. V ponuke aj skvelé udržateľné vychytávky do domácnosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Vani za podporu študentskej vedeckej konferencie.