FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

Zoznam zaregistrovaných príspevkov ŠVK 2014

Natejto stránke je zoznam zaregistrovaných príspevkov na 16. slovenskej ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCII v odbore chémie a chemickej a potravinárskej technológie, ktorá sa konala 12.11.2014.

Konečné poradie súčažných príspevkov môžete nájsť na stránke výsledky ŠVK 2014.

Fotografie z rokovania v jednotlivých sekciách, ako aj z vyhlasovania výsledkov si môžete pozrieť vo fotogalérii FCHPT (foto: Jambor).

Sekcia: Drevo, papier, polygrafia a fotochémia

 1. Využitie molekulovej spektroskopie v kriminalisticko-technickej analýze grafických objektov - štúdium viachárkových dokumentov
  Simona Šimonová
 2. Skúmanie pravosti holografických ochranných prvkov
  Dominika Lališová
 3. Vplyv svetelného starnutia na vlastnosti fotograficekj podložky
  Lenka Kačenková; Zuzana Machatová Mgr.art.
 4. Skúmanie úradných listín z hľadiska prítomnosti ochranných prvkov
  Andrea Jakubcová
 5. Farbivom senzibilizované solárne články na plastovej podložke
  Patrik Jurkovič Bc.
 6. Fotochemická stabilita antrachinónových farbív
  Petra Fiamová; Zuzana Machatová Mgr.art.
 7. VYUŽITIE METÓD OBRAZOVEJ ANALÝZY PRI IDENTIFIKÁCII OCHRANNÝCH PRVKOV V PAPIERI
  Alica Patrícia Nemčoková Bc.
 8. Extrakcia smrekovej kôry
  Denisa Oravcová; Alexandra Sládková
 9. Štúdium stálosti drevených povrchov opracovaných plazmou
  Petra Strižincová Bc.
 10. Štúdium extraktu smrekovej kôry
  Michaela Vernarecová Bc.
 11. IDENTIFIKÁCIA FALZIFIKÁTOV V DOKUMENTE PRE KRIMINALISTICKÉ ÚČELY
  Zuzana Haščičová Bc.
 12. Cenné chemikálie z rastlinných surovín
  Tomáš Hatala; Alexandra Sládková
 13. DSSC A HYBRIDNÉ SOLÁRNE ČlÁNKY
  Ing. Michal Hatala
 14. The Molecular Spectroscopy and Chemometric Analysis Method for Analysis of Printed Documents
  Michal Oravec Ing.; Lukáš Gál Ing. PhD.
 15. Identifikácia a charakterizácia pôvodných prírodných materiálov v objektoch kultúrneho dedičstva
  Michaela Floreková Bc.
 16. Kriminalistické skúmanie papierov
  Martin Kecskés
 17. Utilization of Lignin in Chemical Industy - LignoBoost Process
  Katarína Jankovičová Bc.
 18. Aplikácia metód urýchleného starnutia pre rôzne druhy materiálov kultúrneho dedičstva
  Veronika Matejičková Bc.
 19. Databáza základných charakteristík grafických kancelárskych papierov pre kriminalistické účely
  Veronika Majová Bc.; Jana Provazníková Ing.

Sekcia: Organická chémia

 1. Kodenzačné reakce N,N-difenylamidov alifatických kyselín
  Pavol Csiba
 2. SYNTÉZA 5-FLUÓRDERIVÁTOV INDOLOVÝCH FYTOALEXÍNOV
  Miroslav Kuba Bc.
 3. Diaryleténové molekulové prepínače obsahujúce crown-éterovú štruktúru
  Eva Kicková Bc.
 4. PRÍPRAVA 5-ČLÁNKOVÝCH CYKLICKÝCH NITRÓNOV ODVODENÝCH Z HEXÓZ
  Mária Spišáková Bc.
 5. Príprava indenoizochinolínov modifikovanou aminokarbonyláciou v kvapalnej fáze
  Jakub Ondriaš
 6. Syntéza 4-methylaminoderivátu rimonabantu
  Eliška Kratochvílová Bc.; Petr Šimůnek doc. Ing. Ph.D.
 7. Syntetické využitie pentafluórfenylhydrazínu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a bio. ak
  Dušan Bortňák
 8. Kapalné krystaly jako ligandy pro magnetické nanočástice - syntéza a mesomorfní vlastnosti
  Tomáš Hodík Bc.; Michal Kohout Ing. PhD.; Jiří Svoboda prof. Ing. CSc.; Vladimíra Novotná RNDr. CSc.
 9. Nové vonné molekuly s ananásovou vôňou
  Daniela Danková
 10. Příprava iontových receptorů na bázi calix[4]arenů - syntéza a studium vlastností
  Tomáš Klejch
 11. Stereoselektívne cyklohydroaminácie neaktivovaných alkenylamínov
  Monika Slahúčková Bc.
 12. Syntéza 2,3-disubstituovaných tetrahydrofuránov, štúdium vplyvu ochrannej skupiny na diastereoselektivitu Pd(II)-kat. cyklizácie
  Ivana Antalová Bc.; Jana Doháňošová Ing. PhD.
 13. Syntéza metabolitů nových syntetických drog s 1,3-dioxolanovým kruhem
  Lubomír Váňa Bc.; Michal Himl Ing. Ph.D.; Igor Linhart doc. Ing. CSc.
 14. Totálna syntéza andytriolu
  Tomáš Čarný
 15. Konformačne obmedzené analógy arylceramidu HPA-12
  Marián Zeman Bc.; Jozef Markus Ing.; Dušan Berkeš doc. Ing. PhD.
 16. OXOPROLÍNOVÉ CHIMÉRY V SYNTÉZE DERIVÁTOV FTY720 A HPA-12
  Filip Mokrý Bc.; Dušan Berkeš doc. Ing. PhD.
 17. Štúdium cyklizačných reakcií indolylglycínov
  Branislav Ferko, Dušan Berkeš
 18. FLUORESCENČNE ZNAČENÉ ANALÓGY HOMOCERAMIDU HPA-12
  Martina Miháľová Bc.
 19. Syntéza aromatickej subštruktúry varioxiránu
  Katarína Haščičová Bc.
 20. Fluórované kynurénové kyseliny
  Ivana Herdová Bc. ; Viktor Milata prof. Ing. DrSc.
 21. PRÍPRAVA A VLASTNOSTI KONJUGÁTOV BERBERÍNU
  Eva Holúbková Bc.; Viktor Milata prof. Ing. DrSc.

Sekcia: Technológia plastov a kaučuku

 1. Příprava derivátu hexachloro-cyklo-trifosfazenu vhodného jako tvrdidlo pro epoxidy
  L. Zárybnická, Ing., R. Bačovská, Ing., M. Večeřa, Ing. CSc., M. Alberti, RNDr. CSc., E. Černošková, Doc. CSc.
 2. Vplyv obsahu kopolymerizovaného etylakrylátu na vlastnosti emulzne pripravených kopolymérov na bázi styrénu 
  Štěpán Podzimek prof. Ing. CSc;Jana Machotová Ing. Ph.D;Peter Boháčik Ing;Eva Černošková doc.Ing. Ph.D
 3. Stabilizace kovalentně vázanými UV stabilizátory
  Zuzana Nádvorníková Ing.; Lucie Zárybnická Ing.; Miroslav Večeřa Ing.,CSc; Numan Almonasy Ing.,PhD.
 4. POVRCHOVÁ MODIFIKÁCIA BIODEGRADOVATEĽNEJ NETKANEJ TEXTÍLIE PRE MEDICÍNSKE ÚČELY
  Patrícia Bošeľová
 5. Vplyv plnív na spracovateľské a mechanické vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí získaných z obnoviteľných zdrojov 
  Ivana Gočalová Bc.
 6. študium vlastnosti lyofilizovaných kolagenových matric
  Ivana Gálisová
 7. MOŽNOSŤ APLIKÁCIE LIGNÍNU V GUMÁRENSKÝCH ZMESIACH
  Janka Marlengová Bc.
 8. ŠTÚDIUM VPLYVU NUKLEAČNÝCH ČINIDIEL NA KRYŠTALIZÁCIU KYSELINY POLYMLIEČNEJ
  Annamária Fekiačová

Sekcia: Fyzikálna chémia

 1. Butanolýza řepkového oleje
  Martin Musil. František Skopal, Martin Hájek
 2. ODSTRAŇOVÁNÍ VOLNÝCH MASTNÝCH KYSELIN Z BIONAFTY
  Aleš Vávra Bc., František Skopal Doc.,Martin Hájek Ing., Ph.D
 3. VPLYV DUSIČNANU N-CETYL-N,N,N-TRIMETYLAMÓNNEHO NA PRIEBEH BRIGGSOVEJ-RAUSCHEROVEJ OSCILAČNEJ REAKCIE
  Marek Pribus Bc., Anna Olexová doc.RNDr. CSc
 4. Polyelektrolytové komplexy pro kosmetiku a medicínu
  Iva Karásková Bc.; Petr Sedláček Ing. Ph.D.
 5. SYNTHESIS, CRYSTAL STRUCTURE AND SPECTROSCOPIC CHARACTERIZATION OF COPPER(II) COMPLEXES WITH QUINOLONES
  Júlia Kožíšková Bc.; Peter Herich Mgr. PhD.; Marek Fronc Ing. PhD.; Sandra Dorotíková Ing.
 6. WATER EFFECT ON THE BOND DISSOCIATION ENERGY OF O−H AND N−H BONDS IN PHENOL AND ANILINE:THE TESTING OF SIMPLE MOLECULAR DYNAMICS
  Martin Michalík Bc.; Adam Vagánek Ing. PhD.; Peter Poliak Ing.
 7. Štúdium antioxidačných a radikál zhášajúcich účinkov prírodných tanínov pomocou spektroskopických a elektrochemických techník
  Ivana Hubertová Bc.
 8. Charakterizace kyseliny hyaluronové ultrazvukovou spektroskopií
  Adam Jugl Bc.; Andrea Kargerová Ing. Ph.D.; Miloslav Pekař prof. Ing. CSc.
 9. DFT štúdia spektroskopicko-štruktúrnych vlastností dichlórindofenolu
  Lucia Rišpanová Bc.
 10. UŽITÍ KINETIKY PŘENOSU PROTONŮ V EXCITOVANÉM STAVU KE STUDIU HYDRATAČNÍCH ZMĚN V SYSTÉMU TENZID HYALURONAN
  Jan Kotouček Bc.;Jakub Mondek Ing.
 11. Distribuce velikosti částic a zeta-potenciál jako základní charakteristiky chování huminových kyselin v roztocích
  Aneta Chytilová Bc;Michal Kalina Ing.; Martina Klučáková doc. Ing. PhD.
 12. Stanovení reziduálních látek z přípravy koloidních systémů na bázi biopolymerů
  Tereza Borůvková Bc.; Josef Čáslavský doc. Ing. CSc.; Filip Mravec Ing. Ph.D.

Sekcia: Anorganická technológia

 1. Vplyv mikroorganizmov na zinkové povlaky
  Jana Vávrová Bc.; Matilda Zemanová doc.Ing.,CSc.
 2. OPTIMALIZÁCIA PARAMETROV ELEKTROCHEMICKEJ PRÍPRAVY ŽELEZANOV 
  Emília Kubiňáková Ing.;Miroslav Gál, PhD. RNDr.;Ján Híveš, PhD. prof. Ing.;Kamil Kerekeš Ing.
 3. ŽELEZO VO VYSOKOM OXIDAČNOM STUPNI V ROZTAVENÝCH HYDROXIDOCH
  Katarína Juricová Švaňová Bc.;Ján Híveš, PhD. prof. Ing.;Kamil Kerekeš Ing.
 4. Elektrochemická protikorózna ochrana v agresívnych prostrediach
  Katarína Felgerová
 5. Železo vo vysokom oxidačnom stupni v roztavených hydroxidoch
  Matej Takáč Bc. ; Ján Híveš Prof. Ing. PhD. ; Kamil Kerekeš Ing.
 6. Zhodnocovanie odpadov s obsahom drahých kovov
  Kamil Kerekeš Ing.; Ján Híveš prof. Ing. PhD.; Miloš Komačka Ing.

Sekcia: Analytická chémia

 1. VYUŽITIE URÝCHLENEJ EXTRAKCIE ROZPÚŠŤADLOM A GC-MS NA STANOVENIE PESTICÍDOV V TEXTÍLIÁCH
  Dominika Jarošová Ing.; Agneša Páleníková Ing.; Svetlana Hrouzková Ing. PhD.
 2. EXTRAKCE VYBRANÝCH SLOUČENIN RTUTI Z REÁLNÝCH VZORKŮ PRO SPECIAČNÍ ANALÝZU POMOCÍ RP-HPLC-UV-CVG-QTAAS 
  Alžběta Kolorosová Bc.; Václav Červený Ph.D.; Ondřej Linhart Mgr.; Jan Kratzer Ph.D.
 3. VYUŽITIE PLYNOVEJ CHROMATOGRAFIE NA RÝCHLE AŽ ULTRARÝCHLE ANALÝZY
  Silvia Zichová, Svetlana Hrouzková
 4. Stanovení benzofenonu-3 na borem dopované diamantové filmové elektrodě
  Kateřina Procházková, Bc.; Jaroslava Zavázalová, Mgr.; Karolina Schwarzová-Pecková, RNDr., Ph.D.
 5. Využití ultrazvukové sondy pro extrakci kyseliny chlorogenové a neochlorogenové v kávě pražené při teplotách do 120 °C
  Markéta Kašparová, Daniel Kremr Ing., Petra Bajerová Ph.D., Tomáš Bajer Ph.D., Martin Adam doc., Karel Ventura Prof.
 6. Charakterizácia odrodových slivovíc synchrónnou fluorescenčnou spektrometriou
  Mária Kovácsová Bc.; Michaela Jakubíková Ing.; Veronika Uríčková Ing.; Jana Sádecká Doc. Ing. PhD.
 7. Stanovení elektrochemicky aktivních látek voltametricky a po separaci pomocí HPLC
  Hana Axmannová Bc., Hana Dejmková RNDr. PhD., Jiří Zima prof., RNDr, CSc.
 8. VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ VYBRANÝCH DERIVÁTŮ CHINOXALINU NA RTUŤOVÝM MENISKEM MODIFIKOVANÉ STŘÍBRNÉ PEVNÉ AMALGÁMOVÉ ELEKTRODĚ
  Marcela Kotasová Bc., Vlastimil Vyskočil RNDr. PhD
 9. PRÍPPRAVA A POUŽITIE DNA BIOSENZOROV S OCHRANNÝMI MEMBRÁNAMI
  Veronika Svitková Bc., Jana Blaškovičová RNDr., PhD., Ján Labuda prof. Ing., DrSc.
 10. Jehličí jako bioindikátor pro hodnocení úrovně kontaminace PAHs
  Iva Mikulíková Bc.
 11. Stanovenie kyanidov metódou prietokovej chronopotenciometrie
  Martin Němeček Bc.; Ernest Beinrohr doc. Ing., DrSc.; František Čacho Ing., PhD.
 12. Nepriame chronopotenciometrické stanovenie koncentrácie hliníka vo vodách
  Zuzana Petrželová Bc.
 13. BDD AKO CITLIVÝ ELEKTROCHEMICKÝ SENZOR NA STANOVENIE ANTIHYPERTENZÍV VO FARMACEUTICKÝCH PRÍPRAVKOCH A V ĽUDSKOM MOČI
  Kristína Cinková Ing.; Ľubomír Švorc Ing., PhD.

Sekcia: Potravinárska a kozmetická technológia

 1. POTENCIÁL VYUŽITIA PROBIOTICKÝCH KULTÚR PRI VÝROBE FERMENTOVANÝCH MÄSOVÝCH VÝROBKOV
  Eva Hegyiová Bc.; Ladislav Staruch Ing. PhD.;
 2. TVRDENIA NA OBALOCH FOTOPROTEKTÍVNEJ KOZMETIKY: PRIESKUM TRHU 
  Dominika Adamcová Bc.; Zuzana Klimová Ing.; Jarmila Hojerová doc. Ing., PhD.; Martina Beránková Ing.
 3. Možnosti využitia stévie cukrovej v potravinárstve
  Lucia Godočiková Bc.
 4. TESTOVANIE ANTIMIKROBIÁLNEJ AKTIVITY NOVÝCH IZOLÁTOV KYSLOMLIEČNYCH BAKTÉRIÍ
  Veronika Straková, Bc., Mária Greifová, doc. Ing., PhD.
 5. DOKAZ A KVANTIFIKACIA ZVODNENIA MLIEKA
  Mária Greifová doc., Ing., PhD.;Viliam Nagy Bc.
 6. RIZIKÁ PESTICÍDOV PRI EXPOZÍCIÍ KOŽE ČLOVEKA
  Zuzana Litvinová Bc.; Martina Beránková Ing.; Zuzana Klimová Ing.; Jarmila Hojerová doc. Ing., PhD.
 7. MODIFIKÁCIA VISKOZITY FERMENTOVANÝCH MLIEČNYCH VÝROBKOV
  Zuzana Vojteková Bc.; Jarmila Hojerová doc. Ing., PhD
 8. Analýza alfa-tokoferol chinónu vo fritovanom slnečnicovom oleji
  Zuzana Burčová Bc.; František Kreps Ing.; Štefan Schmidt prof. Ing. PhD

Sekcia: Technológia keramiky, skla a cementu

 1. Korózia zubných implantátov v modelových kyslých nápojoch 
  Emília Dojcsanova Bc.
 2. Granulometrické hodnotenie tehliarskej suroviny
  Petra Kukóová Bc.
 3. Vývoj betonových záměsí na bázi sekundárních alkalicky aktivovaných surovin
  Martin Šafář Bc.; Lukáš Kalina Ph.D.; Vlastimil Bílek Ing.
 4. VPLYV VEĽKOSTI SiC ČASTÍC NA OXIDAČNÚ ODOLNOSŤ KERAMIKY NA BÁZE ZrB2-SiC
  Zuzana Kováčová Ing.; Ľuboš Bača Ing. PhD.
 5. Použití odprašků z výroby kameniva jako příměsi do směsných cementů
  Jiří Martykán Bc.
 6. Tvorba a laboratorní příprava AFt fází
  Miroslav Skřeček Bc.
 7. Výroba biokeramických mikro jednotek vhodných k podpoře růstu kostí pomocí metody dip-coating
  Radek Gockert, David Salamon Ph.D.
 8. HYDRAULICKÉ ZMESI APLIKOVATEĽNÉ NA SANÁCIU HISTORICKÝCH OBJEKTOV
  Matúš Žemlička Ing.; Martin T. Palou prof. Dr. Ing.
 9. Studium mechanické aktivace chemických reakcí na fázových rozhraních MDF kompozitů
  David Matoušek Bc., František Šoukal Ing. Ph.D., Lukáš Kalina Ing. Ph.D.

Sekcia: Biochemická technológia

 1. MOŽNOSTI ZNAČENÍ POLYHYDROXYALKANOÁTŮ A JEJICH PRODUKCE NA ODPADNÍCH SUBSTRÁTECH
  Dan Kučera Bc.; Stanislav Obruča Ing., Ph.D.; Pavla Benešová Ing.; Ivana Márová, doc. RNDr., CSc.
 2. Využitie monoamínoxidáz v chemo-biokatalýze
  Tatiana Petrovičová Bc.; Petra Zajkoska Ing.; Martin Rebroš Ing. PhD.
 3. Príprava kyseliny neuramínovej pomocou imobilizovaných enzýmov
  Natália Hatráková Bc.; Helena Hronská Ing. PhD.
 4. Extracelulárna produkcia rekombinantných proteínov
  Monika Halásová Bc., Kristína Markošová Ing., Martin Rebroš Ing. PhD.
 5. PRÍPRAVA VYSOKOPURIFIKOVANÝCH ZMESÍ GALAKTOOLIGOSACHARIDOV S VYUŽITÍM IMOBILIZOVANÝCH BIOSYSTÉMOV
  Simona Krompaková Bc., Helena Hronská Ing.PhD., Silvia Tokošová Ing.
 6. BIOTECHNOLOGICKÁ PRODUKCIA KYSELINY γ-LINOLÉNOVEJ A β-KAROTÉNU
  Ondrej Slaný Bc.; Tatiana Klempová Ing., PhD.; Milan Čertík Doc., Ing., PhD.
 7. Fermentačná produkcia butanolu z glycerolu
  Michal Plž Bc., Vladimír Krasňan Ing., Martin Rebroš Ing. PhD.
 8. Achromobacter a Rhodococcus: potenciálne biokatalyzátory pre degradáciu polychlórovaných bifenylov
  Katarína Hrčková, Bc.; Katarína Lászlová, Ing.; Katarína Dercová, doc.Ing., PhD
 9. IMUNOMAGNETICKÁ SEPARACE BUNĚK RODU LACTOBACILLUS POMOCÍ MAGNETICKÝCH NOSIČŮ FUNKCIONALIZOVANÝCH PROTILÁTKOU
  Jakub Vaňásek; Štěpánka Trachtová; Alena Španová; Bohuslav Rittich
 10. Fermentačná príprava 1,3-propándiolu, intermediátu pre chemickú syntézu
  Marek Sorát Bc., Martin Rebroš Ing. PhD., Igor Dolejš Ing. PhD.
 11. PRODUKCIA BIOPALÍV KULTIVÁCIOU YARROWIA LIPOLYTICA NA GLYCEROLE
  Dominika Gogová Bc.; Peter Gajdoš Ing.; Milan Čertík doc. Ing. PhD.
 12. CHARAKTERIZÁCIA METABOLIZMU KAROTENOGÉNNYCH KVASINIEK POMOCOU INŠTRUMENTÁLNYCH METÓD
  Marek Rapta Bc., Ivana Márová doc. RNDr., CSc., Volha Shapaval Ph.D., Andrea Hároniková Ing.
 13. Charakterizácia aromatického profilu slovenských vín
  Alžbeta Gajdošíková Bc.; Ing. Katarína Furdíková, PhD; Ing. Katarína Makyšová

Sekcia: Biochémia a mikrobiológia

 1. SLEDOVANIE INDUKCIE AUTOFÁGIE IN VITRO V PRÍTOMNOSTI VYBRANÉHO CHINOLÓNOVÉHO DERIVÁTU 
  Martin Škandík Bc.
 2. Sledovanie účinku komplexov medi a flavonoidu na bunkovú viabilitu
  Veronika Galliková Bc.
 3. Štúdium protektívnych účinkov vybraných derivátov kvercetínu kométovou metódou
  Alžbeta Líšková Bc.
 4. Úloha ABC transportérov v rezistencii Trichoderma atroviride voči antifungálne aktívnym zlúčeninám
  Zuzana Ježíková Ing.; Tomáš Pagáč Ing.; Petra Olejníková Ing. PhD.
 5. Úloha ABC transportérov v procese mykoparazitizmu vláknitých húb Trichoderma sp.
  Pagáč Tomáš Ing.; Ježíková Zuzana Ing.; Olejníková Petra Ing., Phd
 6. Stanovenie antimikrobiálneho účinku novosyntetizovaných chinolizidínov
  Simon Thomay Bc.; Petra Olejníková Ing., PhD.
 7. VPLYV NOVÉHO FOTOSENZIBILIZÁTORA NA ĽUDSKÉ MELANÓMOVÉ BUNKY A375
  Silvia Schmidtová Bc., Lýdia Čižeková Mgr. PhD.
 8. OPTIMALIZÁCIA EXPRESIE A PURIFIKÁCIE FÚZNEHO KATIÓNOVÉHO PEPTIDU T4Amfi-GFP
  Michaela Oravkinová Bc.; Barbora Vidová RNDr., PhD.
 9. CHARAKTERIZÁCIA A DIZAJN VÄZOBNÝCH DOMÉN BAKTERIOFÁGOVÝCH ENDOLYZÍNOV
  Veronika Jarábková Bc.; Lenka Tišáková RNDr.
 10. Molekulové aspekty interakcie mikroskopických húb a rastlín
  Barbora Ďurišová Bc.
 11. HALOPERIDOL MODULATES SIGMA 1 AND IP3 RECEPTORS TYPE 1 IN NEURONAL CELLS 
  Jana Kubíčková Mgr; Lucia Csáderová RNDr. PhD.; Marie Nováková prof. MUDr. Ph.D.; Oľga Križanová doc. Ing. DrSc.
 12. Cytoplazmová membrána a jej úloha v indukovanej tvorbe extracelulárnych proteáz Trichoderma atroviride 
  Martin Šimkovič doc. Ing. PhD., Jozef Ozimy Bc.
 13. Úloha ABC transportérov v sekundárnom metabolizme Trichoderma viride
  Matej Zajiček Bc., Zuzana Vihonská Ing., Petra Olejníková Ing., Phd.
 14. Nový fotosenzibilizátor a indukcia poškodenia DNA v A2780 bunkách
  Júnošová Lenka Bc.; Grolmusová Alžbeta Ing.

Sekcia: Chemické a biochemické inžinierstvo

 1. Splyňovanie organických látok v prostredí superkritickej vody 
  Dominik Štefanko; Renáta Rusková
 2. Modelovanie odstraňovania produktov fermentácie využitím kombinácie membránovej extrakcie a adsorpcie
  Matúš Habánek; Mário Mihaľ Ing. PhD.
 3. Separácia zmesi acetónu, acetaldehydu, kyseliny octovej a vinylacetátu
  Jana Adamíková Bc.
 4. Optimalizácia chladiaceho systému sladovne
  Terézia Šedová Bc.; Radovan Kotvan Bc.
 5. Zostavenie a optimalizácia parnej bilancie na Etylénovej jednotke
  Dávid Kovačič Bc.; Miroslav Variny Ing.,PhD.
 6. Azeotropická rektifikácia zmesi etanol-voda
  Matej Danko Bc.
 7. Matematické modelovanie biotechnologickej produkcie 2-fenyletanolu
  Ivan Červeňanský Bc.; Mário Mihaľ Ing. PhD.; Jozef Markoš prof. Ing. DrSc.
 8. Návrhový výpočet diferenciálnej rektifikačnej kolóny 
  Paula Barináková; doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
 9. Porovnanie účinnosti extrakčných rozpúšťadiel pri delení zmesi uhľovodíkov
  Jozef Halás Bc.
 10. Návrhový výpočet azeotropickej rektifikačnej kolóny pre separáciu zmesi etanol - voda použitím iónových kvapalín
  Katarína Jantošová; Elena Graczová Doc. Ing. CSc.

Sekcia: Anorganická chémia

 1. VLASTNOSTI HEUSLEROVÝCH ZLIATIN A ICH MOŽNOSTI APLIKÁCIE V PRAXI
  Lucia Bujňáková, Bc.
 2. SYNTÉZA, ŠTRUKTÚRNE A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI JEDNOJADROVÝCH KOMPLEXOV ŽELEZA A PRÍPRAVA NOVÝCH MOSTÍKOVYCH LIGANDOV
  Barbora Brachňaková Bc.; Ivan Šalitroš Ing. PhD;
 3. Aplikácia práškových difrakčných metód na charakterizovanie produktov prípravy kokryštálov
  Simona Matejová Bc.
 4. GRIGNARDOVA ČINIDLA OBSAHUJÍCÍ NCN CHELATUJÍCÍ LIGANDY JAKO PREKURZORY KATALYZÁTORŮ POLYMERAČNÍCH REAKCÍ
  Michal Bílek; Tomáš Chlupatý Ing. Ph.D.; Jiří Brus Ing. Dr.; Zdeňka Růžičková Ing. Ph.D.; Aleš Růžička prof. Ing. Ph.D.
 5. KOMPLEXNÉ ZLÚČENINY ŽELEZA S AMIDMI A TIOAMIDMI KYSELINY NIKOTÍNOVEJ
  Mária Karľová; Jana Juráková
 6. SYNTÉZA, STRUKTURA A MAGNETICKÉ VLASTNOSTI TETRAEDRICKÝCH KOMPLEXŮ KOBALTU(II) 
  Daniel Dvořák
 7. VYUŽITÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROSKOPIE PRO IDENTIFIKACI A ANALÝZU ANORGANICKÝCH LÁTEK
  Jan Hajzler Bc.; Tomáš Opravil Ing. Ph.D.

Sekcia: Environmentálne inžinierstvo

 1. Dimenzovanie a prevádzka koreňových čistiarní odpadových vôd
  Július Telek, Bc., Igor Bodík, doc.Ing.,Ph.D
 2. Biolúhovanie kovov z počítačových komponentov mikroskopickými hubami
  Milan Semerád;Slavomír Čerňanský Mgr. PhD;Alexandra Šimonovičová Doc. RNDr. CsC.,Alena Kubátová RNDr. CsC.;Alžbeta Takáčová Mgr
 3. Riziká nábehu nitritačného reaktora
  Lucia Ujová; prof. Ing. Miloslav Drtil, Phd.
 4. Výber vhodnej oxidačnej metódy pre degradáciu estrogénnych látok s antikoncepčným účinkom
  Bibiána Korbová
 5. Vplyv vybraných liečiv na anaeróbnu fermentáciu a ich sorpčno-desorpčné charakteristiky
  Lucia Ivanová Bc.; Milota Fáberová Ing.; Igor Bodík doc. Ing. PhD
 6. VYUŽITIE POKROČILÉHO FENTONOVSKÉHO PROCESU PRI DEGRADÁCII CHLÓROVANÝCH POLUTANTOV
  Oľga Čižmárová, Jozef Prousek
 7. Porovnanie možností odsoľovania vôd na pitné účely
  Paula Brandeburová Bc.; Ján Stopka Doc. Ing. Phd.
 8. NANOČASTICE V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A ICH TOXICKÉ ÚČINKY 
  Adriána Drobňáková; Jozef Prousek doc. Ing. CSc.
 9. Problematika výskytu penicilinových antibiotik ve vodách
  Pavlína Landová Bc.; Milada Vávrová prof. RNDr. CSc.

Sekcia: Výživa a hodnotenie potravín

 1. Výber jačmenného extrudátu na prípravu cereálnej suspenzie s probiotickými a prebiotickými vlastnosťami
  Lucia Nádaská Bc.; Mária Kováčová Ing. PhD.
 2. RAST A PREŽÍVANIE BAKTÉRIÍ MLIEČNEHO KYSNUTIA V CEREÁLNYCH MATRICIACH
  Zuzana Matejčeková Bc., Denisa Liptáková Ing. PhD., Jana Pelikánová Ing., Ľubomír Valík prof. Ing. PhD.
 3. MIKROBIOLOGICKÁ ANALÝZA MATERSKÉHO MLIEKA A SUŠENÉHO DOJČENSKÉHO MLIEKA S OBSAHOM PROBIOTÍK
  Monika Hornická Bc., Denisa Liptáková Ing. PhD., Ľubomír Valík prof. Ing. PhD.
 4. DYNAMIKA RASTU STAPHYLOCOCCUS AUREUS V ZÁVISLOSTI OD FAKTOROV PROSTREDIA
  Veronika Ferenčíková Bc.; Alžbeta Medveďová Ing. PhD.
 5. Antimikrobálna aktivita cesnaku
  Lucia Michalová Bc.; Alžbeta Medveďová Ing. PhD.
 6. DEVITALIZÁCIA MYKOFLÓRY NA POVRCHU ZŔN NÍZKOTEPLOTNOU PLAZMOU
  Šimončicová Juliana, Bc., Ciprušová Mária, Ing.
 7. Monitoring vybraných rezistentných druhov baktérií v odpadových vodách a kaloch vo Vsetíne
  Filip Hajdu; Kristína Nagyová Ing.; Lucia Birošová Ing, Phd.
 8. Enzýmová hydrolýza gluténu pre aplikačné účely v bezlepkovej diéte
  Dominika Svobodová, Bc., Silvia Mošovská, Ing. PhD.
 9. HODNOTENIE RASTU A METABOLICKEJ AKTIVITY PROBIOTICKÉHO KMEŇA LACTOBACILLUS RHAMNOSUS GG OD ZLOŽENIA RYŽOVÉHO SUBSTRÁTU
  Zuzana Bellovičová Bc., Monika Petruláková Ing. PhD.
 10. IZOLACE A PRŮKAZ PROBIOTICKÉ DNA V TRVANLIVÝCH MASNÝCH VÝROBCÍCH
  Roman Vašíček Bc.; Štěpánka Trachtová Ing. Ph.D.; Alena Španová doc. RNDr.,CSc.

Sekcia: Technológia vlákien a textilu

 1. MODIFIKÁCIA POLYURETÁNOVÝCH NETKANÝCH TEXTÍLIÍ BIOAKTÍVNYMI LÁTKAMI 
  Dagmara Perďochová Bc.
 2. POLYPROPYLÉNOVÉ VLÁKNA S OBSAHOM FOTOCHRÓMNYCH PIGMENTOV AKO TEXTILNÉ SENZORY PRE INTELIGENTNÉ TEXTÍLIE
  Veronika Hrabovská Bc.; Miroslava Hýlová Bc.
 3. Využití sójového lecitinu v barvení polyamidových textilií
  Adam Vojtovič, Ing.; Michal Černý, Ing. Ph.D.;Ladislav Burgert, doc. CSc.; Petra Bayerová, Ing. Ph.D.

Sekcia: Technológia ropy a petrochémia

 1. VPLYV VEĽKOSTI ČASTÍC GUMOVEJ DRVINY NA HOMOGENITU V ASFALTOVÝCH ZMESIACH
  Barbora Kiselová Bc.

Sekcia: Riadenie procesov

 1. Hierarchické riadenie skupiny vozidiel
  Filip Janeček, Bc.
 2. Hydraulická sústava uDAQ28/3H z pohľadu priemyselného riadenia
  Branislav Jaroš
 3. Tepelno-optická sústava uDAQ28-LT z pohľadu priemyselného riadenia
  Andrej Kamenický Bc.
 4. RASPBERRY PI S MODULOM BRICKPI PRE OVLÁDANIE LEGOROBOTOV
  Miroslav Benkovský Bc.
 5. ROZVRH A INTERAKTÍVNY PLÁN ŠKOLY - DATABÁZA, REST API A SPRACOVANIE DÁT
  Pavol Ďurina
 6. Laboratórny elektrický pohon z pohľadu priemyselného riadenia
  Zuzana Lacková Bc.
 7. Automatizačný skript pre servisné strediská
  Daniel Janočko Bc.
 8. Klasifikácia a predikcia vlastností chemických látok pomocou neurónových sietí
  Martin Krippel Bc.
 9. Programovanie NXT Robotov
  Ivan Malíšek Bc.
 10. Robustné riadenie zásobníkov kvapaliny
  Timea Némethová Bc.

Sekcia: Ekonomika a manažment

 1. Špeciálne bankové nástroje
  Silvia Michalovičová, Paulína Romanová
 2. Zákaznícke vnímanie nakupovania cez internet
  Michaela Bohunčáková Bc.; Veronika Ondášová Bc.
 3. Vývoj zahraničných investícií v priemysle na Slovensku
  Veronika Krafčíková Bc.; Michaela Ilavská Bc.;
 4. Faktory ovplyvňujúce pozitívny ekonomický rast firmy 
  Michal Cvíčela
 5. Efektívna komunikácia s klientom
  Dominika Píšová Bc.
 6. Implementácie podnikateľského plánu – firma MALINA
  Samuel Habala
 7. Tvorba podnikateľského plánu - The Way s.r.o
  Mária Pati Nagyová
 8. Dôchodkový systém SR
  Ivan Getta
 9. Plánovanie výrobného procesu v priemyselnom podniku
  Erika Časnochová Bc. ;Katarína Ikeotuonye Bc.
 10. Podnikatelský plán - PRO GAMING ZONE DIMENSION 
  Natália Mikušová, Michaela Plekancová
 11. Príčiny nezamestnanosti v Slovenskej republike a jej možné riešenia
  Peter Petrisko Bc.
 12. VPLYV ŠTÝLU RIADENIA NA ROZHODOVANIE, KOMUNIKÁCIU A MOTIVÁCIU.
  Michal Vojtas

Sekcia: Technológia organických látok

 1. ŠTÚDIUM OXIDÁCIE CYKLOHEXANÓNU V KVAPALNEJ FÁZE 
  Dušana Zmeková Bc.
 2. Katalytická oxidácia furfuralu na maleinanhydrid v plynnej fáze
  Tomáš Zatroch Bc.; Tomáš Soták Ing.PhD
 3. SELEKTÍVNE KATALYZÁTORY PRE OXIDÁCIU FURFURALU V KVAPALNEJ FÁZE
  Martin Evin Bc.; Tomáš Soták Ing. PhD.