FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 17
Views this week: 7
Views this year: 174
View result counter: 1

Posterová sekcia

Aj tento rok sa bude konať v rámci ŠVK posterová sekcia pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej budú študenti prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa účastníci môžu tešiť aj na malé vecné ceny.

 

Garant posterovej sekcie:

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

Organizátor posterovej sekcie:

Ing. Lenka Galčíková

 

Registrácia

Tu bude možné zaregistrovať svoj príspevok

Forma príspevkov (abstraktov)

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

  • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
  • formát strany: A4,
  • rozsah: 1 až 2 strany,
  • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť tu

Tvorba posterov

Po schválení príspevku (po uzavretí registrácie) môžu účastníci začať pracovať na svojich posteroch. Je možné ich vypracovať ručne aj na počítači. 

Prezentácia posterov

Posterová sekcia bude prebiehať 22. 11. 2023 popoludní vo vestibule Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Účastníkov pozývame aj na návštevu sekcií pre vysokoškolských študentov, ako aj na zaujímavý sprievodný program popoludní. 

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedníčku organizačného výboru pre posterovú sekciu:

Ing. Lenka Galčíková
e-mail: lenka.galcikova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava