FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2022 - posterová sekcia

Aj tento rok sa bude konať v rámci ŠVK posterová sekcia pre študentov stredných škôl, v rámci ktorej budú študenti prezentovať svoje práce. Okrem certifikátu o účasti sa účastníci môžu tešiť aj na malé vecné ceny.

Garant posterovej sekcie:

doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.

Organizátor posterovej sekcie:

Ing. Lenka Galčíková

 

Registrácia

Tu bolo možné zaregistrovať svoj príspevok

Forma príspevkov (abstraktov)

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

  • slovenský jazyk
  • český jazyk
  • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovovať nasledujúcim kritériám:

  • abstrakt musí byť vo formáte PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
  • formát strany: A4,
  • rozsah: 1 až 2 strany,
  • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnuť tu

Tvorba posterov

Po schválení príspevku (po uzavretí registrácie) môžu účastníci začať pracovať na svojich posteroch. Je možné ich vypracovať ručne aj na počítači. V prípade záujmu ponúkame možnosť tlače posteru! :) V takom prípade je požadovaný formát pdf, veľkosť A1.

Prezentácia posterov

Posterová sekcia bude prebiehať 23. 11. 2022 v čase 13:00 - 14:00 vo vestibule Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Účastníkov pozývame aj na návštevu sekcií pre vysokoškolských študentov, ako aj na zaujímavý sprievodný program popoludní. V prípade záujmu zabezpečíme prezentujúcim aj obed.

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedníčku organizačného výboru pre posterovú sekciu:

Ing. Lenka Galčíková
e-mail: lenka.galcikova@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava