FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2016

Dňa 9. 11. 2016 sa v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave konala 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia pod názvom "Chémia a technológie pre život" s medzinárodnou účasťou (stiahnuť informačný materiál).

Študentská vedecká konferencia bola organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Konferencia sa koná v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Študentská vedecká konferencia bola príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách boli odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov boli zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom. Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy a odoslania príspevkov nájdete v časti informácie pre autorov.

 

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 15. septembra 2016
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: (do 23. októbra 2016) predĺžené do 26. októbra 2016
  • konanie konferencie: 9. novembra 2016

 

Garant konferencie:

doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

 

Programový výbor:

prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc., predseda
prof. Ing. Stanislav Biskupič, DrSc.
doc. Ing. Pavol Daučík, PhD.
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc.
prof. Ing. Tibor Gracza, DrSc.
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Alexander Kaszonyi, CSc.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
prof. RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc.
doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

 

Organizačný výbor:

Ing. Michal Horňáček, PhD., predseda, technológia ropy a petrochémia​
doc. Ing. Pavel Ačai, CSc., chemické a biochemické inžinierstvo
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia​​
Ing. Patrik Body, potravinárska a kozmetická technológia​
Ing. Ľuboš Čirka, PhD.
Ing. Katarína Čížová, ​drevo, celuóza a papier 
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika​
Ing. Ivana Gálisová, technológie polymérnych materiálov
Ing. Katarína Haberová, ​drevo, papier, polygrafia a fotochémia
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Lucia Ivanová, environmentálne inžinierstvo​
Ing. Martin Kalúz, PhD.
Ing. Vladimír Krasňan, biochemická technológia​
Ing. Svetlana Kryštofová, PhD., biochémia a mikrobiológia​
Ing. Emília Kubiňáková​, anorganická technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD.​, ekonomika a manažment​
Ing. Silvia Mošovská, PhD., výživa a hodnotenie kvality potravín​
Ing. Juraj Oravec, PhD.
Ing. Tomáš Soták, PhD., organická technológia, ropa a petrochémia
doc. Ing. Peter Szolcsanyi, PhD., organická chémia​
Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia​
Ing. Veronika Uríčková, PhD., analytická chémia
Ing. Anna Vasičkaninová, PhD., riadenie procesov