FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 15
Views this week: 3
Views this year: 483
View result counter: 1

ŠVK 2022

V stredu 23. novembra 2022 sa na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave uskutočnila 24. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou pod názvom "Chémia a technológie pre život" (stiahnuť informačný materiál).

Výsledky ŠVK sú dostupné na tejto stránke. Pozrite si video z ŠVK 2022:

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" sa dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Študentská vedecká konferencia je príležitosťou pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho/magisterského) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie. Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, so Slovenskou technickou univerzitou, s Nadáciou STU pre rozvoj talentov, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločnostíZväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR, Slovenskej chemickej spoločnosti, a Slovenskej spoločnosti chemického inžinierstva. Partneri ŠVK sú Envien Group, Centrum Výskumu a Vývoja, Danucem, BASF, Slovalco, L'Oréal, Axxence, Continental, Spolchemie, Optimal Control Labs, Humusoft, Yeme, CZ Propag, Martinus, Nadácia ESET, Shimadzu, ANWELL, two cosmetics, McCarter, Nextech a Plzeňský prazdroj. Viac informácií o partneroch ŠVK nájdete na stránke Partneri ŠVK.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Na študentskej vedeckej konferencii prebehla aj tento rok nesúťažná posterová sekcia pre žiakov stredných škôl, v rámci ktorej vybraní finalisti prezentovali svoje práce. Okrem certifikátu o účasti získajú aj malé vecné ceny. Viac informácií pre stredoškolákov nájdete na stránke o posterovej sekcii.

Abstrakty zaregistrovaných príspevkov sú zverejnené v elektronickom recenzovanom zborníku s vlastným ISBN číslom.

Všetky potrebné informácie ohľadom prípravy príspevkov, odkaz na registračný formulár príspevkov, nájdete v časti informácie pre autorov.

Svoje príspevky bolo možné zaregistrovať na tejto stránke.

Výsledky a fotografie z minulých ročníkov ŠVK môžete nájsť vo Fotogalérii a archíve.

Dôležité termíny:

  • otvorenie registrácie: 19. september 2022
  • odovzdanie príspevkov a registrácia: 28. október 2022 1.november 2022
  • konanie konferencie: 23. november 2022

Program:

Všetky informácie o programe konferencie nájdete na stránke Program ŠVK.

Garant konferencie:

doc. Ing. Milena Reháková, PhD.

Programový výbor:

prof. Ing. Anton Gatial, DrSc., predseda
doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.
prof. Ing. Albert Breier, DrSc.
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
doc. Ing. Dana Dvoranová, PhD.
Ing. Katarína Furdíková, PhD.
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
doc. Ing. Marián Janek, PhD.
prof. Ing. Marian Koman, DrSc.
prof. Ing. Michal Kvasnica, PhD.
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
Ing. Lucia Minarovičová, PhD.
prof. Ing. Peter Rapta, DrSc.
prof. Ing. Ivan Špánik, DrSc.
doc. Ing. Monika Zatrochová, PhD.

Organizačný výbor:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD., predseda organizačného výboru
Ing. Ľuboš Čirka, PhD., podpredseda pre administráciu konferenčného systému
Ing. Michaela Horváthová, podpredsedníčka pre administratívne záležitosti; riadenie procesov
Ing. Lenka Galčíková, podpredsedníčka pre posterovú sekciu
Ing. Tatiana Holkovičová, podpredsedníčka pre PR; potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Michaela Benköová, anorganická technológia
RNDr. Jana Blaškovičová, PhD., analytická chémia
Ing. Marek Fronc, PhD., fyzikálna chémia a chemická fyzika
Ing. Zora Hajdúchová, PhD., anorganické materiály
Ing. Michal Horňáček, PhD., ropa, palivá a petrochémia
Ing. Barbora Jankovičová, environmentálne inžinierstvo
Ing. Ján Janošovský, PhD., chemické a biochemické inžinierstvo
Ing. Lukáš Kolarič, PhD., potravinárska a kozmetická chémia a technológia
Ing. Martina Kuperová, PhD., ekonomika a manažment
Ing. Silvia Mošovská, PhD., mikrobiologické aspekty v potravinárstve
Ing. Richard Nadányi, drevo, celulóza, papier
doc. Ing. Petra Olejníková, PhD., biochémia; mikrobiológia
Ing. Patrícia Paračková, polygrafia a aplikovaná fotochémia
Ing. Erika Pavlovičová, správa sprievodných konferenčných aktivít
Ing. Roderik Plavec, PhD., prírodné a syntetické polyméry
doc. Ing. Tomáš Soták, PhD., technológia organických látok
doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., syntetická organická chémia
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD., anorganická chémia
Ing. Alexandra Tulipánová, technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
Ing. Jana Záchenská, anorganická technológia
Ing. Klaudia Žigová, biotechnológia; fermentačné technológie