FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

Views this month: 1
Views this week: 3
Views this year: 426
View result counter: 1

ŠVK 2021 - partneri ŠVK

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave ďakuje všetkým organizáciám a partnerom za podporu študentskej vedeckej konferencie v roku 2021.

Študentskú vedeckú konferenciu organizuje Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v spolupráci s Nadáciou pre rozvoj FCHPT STU, Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Nadáciou STU pre rozvoj talentov, s CHEM - spolok študentov FCHPT STU, a s podporou Univerzitného technologického inkubátora STU.

          

Nadácia pre rozvoj FCHPT STU
Predmetom činnosti Nadácie je: zlepšenie materiálového vybavenia fakulty, najmä prístrojovej základne, chemikálií a skla, skvalitňovanie a rozširovanie zahraničných stykov fakulty a jej zapojenie do medzinárodných programov, uspokojovanie informačných potrieb prostredníctvom rozšírenia knižných fondov a prístupu k databázam údajov, poskytovanie štipendií pre vynikajúcich študentov a doktorandov, podpora vydávania vedeckých publikácií a skrípt, podpora rozvojových projektov fakulty.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii pre rozvoj FCHPT STU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Nadácia STU pre rozvoj talentov
Kvalifikovaní ľudia sú to najcennejšie, čo spoločnosť má. Od ich schopností záleží, či bude prosperovať alebo stagnovať. V zostrujúcej sa globálnej konkurencii a najmä v krízových rokoch je investícia do ľudí to najdôležitejšie, čo môžeme urobiť.
Účelom nadácie, ktorá vznikla v decembri 2004, je podporovať vzdelávanie, vedecko-výskumnú činnosť, športové aktivity a rozvoj infraštruktúry STU v Bratislave. Vďaka jej prostriedkom môžeme:
- podporovať aktivity nadaných študentov, výskumníkov i športovcov STU formou štipendií, či oceňovaním ich aktivít,
- vydávať vedecké publikácie o výsledkoch výskumu,
- oceňovať osobnosti za významné vedecké prínosy a spoločensky prospešnú činnosť, a to ako z prostredia STU, tak i mimo neho,
- budovať a skvalitňovať komunikačné prostriedky na propagáciu výsledkov vo vzdelávaní, vede, výskume a inováciách,
- skvalitňovať prístrojové vybavenie pre realizáciu výskumu,
- budovať informačné technológie,
- zlepšovať technický stav budov a zariadení univerzity.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácii STU pre rozvoj talentov za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Univerzitný technologický inkubátor STU - InQb
Súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je aj Univerzitný technologický inkubátor STU InQb, vďaka ktorému sa inovatívne nápady rozvíjajú do úspešného podnikania. Inkubátor podporuje študentov a mladé inovatívne firmy formou cenného mentoringu, vzdelávacích podujatí a prepojením univerzity s praxou.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Univerzitnému technologickému inkubátoru STU - InQb za podporu študentskej vedeckej konferencie.
 

Študentská vedecká konferencia je organizovaná pod záštitou:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností
Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností (ZSVTS) je dobrovoľné, verejnoprospešné, neziskové, demokratické a nepolitické združenie záujmových odborných vedeckotechnických spoločností, komitétov a územných koordinačných centier. Reprezentuje viac ako 15-tisícovú členskú základňu, združenú v 44 odborných spoločnostiach, ktoré majú svojich členov prakticky vo väčšine podnikov, ústavov a odborných vysokých škôl v Slovenskej republike.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Slovenská chemická spoločnosť
SCHS podporuje úlohy, ktoré si chémia a chemici stavajú do popredia. Súčasný život je nevyhnutne spojený s úspechmi v chémii. Vďaka chémii mnoho ľudí má dnes dostatok potravín, dostatočné množstvo účinných liečiv a veľa odborov širokú paletu materiálov, ktoré nám spríjemňujú náš každodenný život. Chemici sa však stretávajú aj s aktuálnymi problémami, ako je rast nárokov na životný štýl, životné prostredie, resp. boj s chorobami, ktoré sa dodnes nedarí uspokojivo liečiť. Chemici si uvedomujú, že pri hľadaní nových metód, účinných prostriedkov a materiálov majú zodpovednosť za budúce generácie, životné prostredie ako aj za neustále sa zvyšujúci životný štandard.

 

Partneri ŠVK sú:

Slovnaft, member of MOL group
SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním 5,5 - 6 miliónov ton ropy. Spoločnosť okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v rámci Slovenskej republiky, zameranou na predaj motorových palív a mazív a na poskytovanie širokej škály služieb motoristom.
NAŠA VÍZIA: Skupina MOL umožňuje ľuďom, aby napredovali: objavuje nové spôsoby, ako lepšie napĺňať ich energetické potreby a vytvára hodnotu pre nadchádzajúce generácie.
NAŠA MISIA: Skupina MOL, ktorá funguje v krajinách strednej Európy, bude systematicky prekonávať všetky hranice. Inšpiruje ju k tomu manažment spoločnosti a dôvera v expertov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Slovnaft, member of MOL Group za podporu študentskej vedeckej konferencie.

365.bank
Tvoríme banku pre dnešných ľudí. Pre ľudí, ktorí nekupujú noviny v stánku, lebo to podstatné sa dozvedia na nete. Ktorí, keď sa niekam potrebujú dostať, nevytiahnu mapu, ale mobil a hudbu nepúšťajú z CD, ale streamujú. Takých, ktorí ľahšie míňajú ako sporia a ktorí vedia, že za telefón by mohli platiť aj menej, ale nechce sa im to riešiť.  Pre ľudí, ktorí od banky očakávajú čosi viac ako len výpis z účtu na konci mesiaca a ponuku na pôžičku iba vtedy, keď ju práve nepotrebujú. Budeme banka, ktorá je vždy poruke. Našich klientov chceme inšpirovať každý deň k tomu, aby svoje príležitosti využívali čo najlepšie, s pomocou súčasných technológií, dostupných komukoľvek. Aby vďaka nám mali o trochu viac peňazí a času na všetko, čo majú radi.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti 365.bank za spoluúčasť na financovaní študentskej vedeckej konferencie. Študentská vedecká konferencia na FCHPT STU v Bratislave ďakuje 365.bank za spoluúčasť na financovaní Projektu.

  

Enviral, member of Envien Group
Spoločnosť Enviral si zakladá na kvalite a moderných technológiách, a zároveň zamestnáva najlepších odborníkov kvalifikovaných v chemicko-technologickej špecializácii. Výroba bioetanolu v Envirale je bezodpadová. K inštalovaným technológiám, patrí aj vlastná čistiareň odpadových vôd, ktorá zabezpečuje vysokú čistotu vypúšťaných vôd do recipientu. Pri spracovaní odpadných vôd vzniká bioplyn s vysokým obsahom metánu, ktorý je následne spaľovaný vo vlastnej plynovej kotolni. Celý proces výroby je zameraný na minimalizáciu spotreby elektrickej energie a zemného plynu, čím bioetanol vyrobený v spoločnosti Enviral dosahuje vysokú úsporu emisií skleníkových plynov, minimálne 60 % v porovnaní s fosílnym palivom - benzínom. Zárukou zabezpečenia a garancie kvality vyrábaných produktov pre zákazníkov spoločnosti ENVIRAL je zavedenie a certifikácia systémov STN EN ISO 9001:2015, HACCP, ISCC a GMP+.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Enviral za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Centrum Výskumu a Vývoja s.r.o
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Združeniu pre výrobu a využitie biopalív za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

KORDÁRNA Plus
Patríme k najväčším výrobcom technických tkanín v Európe. Vďaka šesťdesiatim rokom skúseností a ôsmim stovkám vyškolených zamestnancov, dodávame tkaniny do viac ako pätnástich krajín Európy, Severnej Ameriky, Južnej Ameriky a Ázie. Veria nám svetoví výrobcovia pneumatík. Naše kordové tkaniny nájdete ako výstuhy pneumatík všetkých osobných a nákladných automobilov, motocyklov, autobusov alebo tiež lietadiel. Výrobu máme pod kontrolou od vlákna po tkaninu. Ako jediný európsky výrobca technických tkanín integrujeme celý výrobný proces - od produkcie vlastného polyesterového vlákna, až po jeho spracovanie do impregnovanej technickej tkaniny, ktorá slúži ako kostra pneumatík a dopravných pásov.

 

BASF
V spoločnosti BASF tvoríme chémiu pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Spájame ekonomický úspech, sociálnu zodpovednosť a ochranu životného prostredia. Prostredníctvom vedy a inovácií umožňujeme našim zákazníkom reagovať v takmer každom priemyselnom odvetví na súčasné i budúce potreby spoločnosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BASF za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

L'ORÉAL
L'Oréal Paris je popredná svetová kozmetická značka, ktorá ponúka to najlepšie z luxusnej kozmetiky pre všetkých. Od mejkapu a pleťovej kozmetiky až po farby a starostlivosť o vlasy, náš priekopnícky duch nás vedie k zdokonaľovaniu vedeckej činnosti a neustálym inováciám. Už viac ako 110 rokov uplatňujeme zásady bezpečnosti, účinnosti a kvality. Ako značka, ktorá vždy bojovala a oslavovala posilnenie postavenia žien, L'Oréal Paris čelí stereotypom a presadzuje modernú víziu ženskosti. Skutočne podporujeme všetky ženy na ich ceste, aby našli naplnenie, každá podľa svojich vlastných pravidiel a túžob.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti L'OREAL za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Continental
Spoločnosť Continental Matador Rubber, s.r.o. Púchov patrí medzi top 5 najväčších európskych výrobcov pneumatík pre osobné, ľahké nákladné a SUV vozidlá v rozmedzí od 13 do 20 palcov. V roku 2020 spoločnosť vyrobila 14,8 miliónov pneumatík z kategórie osobných, ľahkých nákladných a SUV pneumatík a zamestnáva viac ako 3 150 zamestnancov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BASF za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Slovalco
Naším poslaním je vyrábať hliník moderným ekologickým spôsobom a zušľachťovať ho do zliatin požadovaných tvarov a vlastností pre potreby spracovateľov a finálnych užívateľov výrobkov z nášho kovu.
Budeme:
- príkladom v bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov,
- minimalizovať dopady podnikateľskej činnosti na životné prostredie,
- lídrom v kvalite a prístupe k zákazníkom,
- trvalo rastúcou a investične atraktívnou spoločnosťou, aktívnou v rámci životného cyklu hliníka,
- ambiciózna firma zameraná na neustále zlepšovanie a kontinuálne znižovanie nákladovosti.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SLOVALCO za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

HUMUSOFT
HUMUSOFT s.r.o. je česká súkromná obchodná spoločnosť založená v roku 1991. Spoločnosť má sídlo v Prahe a pobočku v Bratislave. Od svojho vzniku delí spoločnosť svoje sily rovným dielom medzi výrobu a predaj prístrojového a programového vybavení. Medzi oblasti záujmu spoločnosti patrí riadiaca technika, informačné technológie, vedeckotechnický software, simulácie technologických i podnikových procesov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti HUMUSOFT za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Optimal Control Labs
Sme startup spoločnosť zameraná na aplikovaný výskum a vedu. Sme odborníkmi na optimálne riadenie, matematiku a algoritmy. Naše pole pôsobnosti sa delí na teoretickú a praktickú časť. Praktická časť sa zameriava na výrobu a návrh zariadení určených na edukačné účely v oblasti teórie riadenia procesov a automatizácie. Teoretická časť sa venuje výskumnej činnosti v oblasti optimalizácie, teórie riadenia procesov a strojového učenia.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Optimal Control Labs za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Martinus
Martinus.sk je dnes najväčším internetovým kníhkupectvom na Slovensku a druhým najväčším predajcom kníh celkovo. Viackrát získal v nezávislých prieskumoch ocenenie "najlepší" aj "najobľúbenejší" internetový obchod na Slovensku. Pre nás je však najdôležitejšie, že pravidelne získavame to najcennejšie: vašu dôveru. Tisíce príbehov. Jedno kníhkupectvo. Kráčame ďalej...
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Martinus za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Nadácia ESET
Hlavným cieľom Nadácie ESET je pomáhať komunitám a organizáciám na Slovensku prekonávať výzvy a dosahovať nové méty. Medzi naše primárne aktivity patrí rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, internetovej bezpečnosti, popularizácie vedy a výskumu, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti. Počas úspešných siedmich rokov svojej existencie Nadácia ESET vytvorila dlhodobé partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu jej smerovania. Podpora vedy a výskumu je jedným z kľúčových aspektov pre rozvoj a posun Slovenska vpred vo svetovom meradle. Nadácia ESET podporuje popularizáciu vedy a výskumu prostredníctvom projektov nezávislých organizácií, ale aj vďaka vlastnej iniciatíve ESET Science Award. Cieľom všetkých aktivít je vplývať na spoločenskú debatu a vytvárať v nej priestor pre hlas vedy.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje Nadácií ESET za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Rajo
Sme jedným z najväčších slovenských producentov mliečnych výrobkov. Poctivo spracúvame mlieko tej najvyššej kvality a spotrebiteľom ponúkame tradičné aj inovatívne mliečne výrobky pre všetky kategórie konzumentov. Pre tých, ktorí myslia na svoje zdravie a dbajú na pravidelný prísun vitamínov, bielkovín a zároveň si potrpia na kvalitné a chutné výrobky. Rovnako pre tých, ktorí sa chcú odmeniť a dopriať si chuťový zážitok. A nezabúda ani na tých, ktorí myslia na svoju štíhlu líniu, či tých, ktorí trpia laktózovou intoleranciou.
Spokojní zákazníci, ktorí sa k nám stále vracajú, sú stredobodom nášho konania. Všetky interné a externé aktivity realizujeme v záujme našich zákazníkov. Naše výrobky majú vysoký štandard kvality a boli vyrobené za kontrolovaných a z hľadiska potravinového práva bezpečných podmienok.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Rajo za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

SHIMADZU
Shimadzu je firma, ktorá vyrába najširší sortiment prístrojov pre inštrumentálnu analytiku, testovanie materiálov a life science.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti SHIMADZU za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

YEME
YEME sme vymysleli tak, aby zodpovedalo potrebám mestského a rodinného zákazníka. Našou misiou je priniesť na slovenské stoly skutočne kvalitné, poctivé a prevažne lokálne potraviny. Snažíme sa podporovať lokálnych výrobcov, aby sme vytvárali prostredie prajné kvalite a poctivosti. Lebo to je jediný recept na úspech.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti YEME za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

Plzeňský prazdroj
Ako jeden z najlepších pivovarov na Slovensku ponúkajúci skvelé produkty od roku 1967 sme sa stali súčasťou rodiny, ktorá má hlbšie korene. Stála pri zrode nášho piva. Zodpovedný prístup uplatňujeme k výrobe a k propagácii našich produktov, podporujeme rozvoj regiónov, v ktorých pôsobíme, a usilujeme sa o čo najefektívnejšie narábanie s prírodnými zdrojmi. Dôkladne monitorujeme vplyv našich činností na životné prostredie a snažíme sa minimalizovať možné negatívne vplyvy.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti YEME za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

Dulcia
Naša značka vznikla za obrovskej podpory našich rodín, kamarátov a kamarátov našich kamarátov, ktorí boli ochotní skúšať, testovať a všetko zapisovať. Neskôr sme náš výskum rozšírili o tím odborníkov, s ktorými spolupracujeme na vývoji receptúr a neustále posúvame hranice účinnosti našej kozmetiky.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti YEME za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Delikanti
Spoločnosť Delikanti vznikla ako súčasť GASTROLine GROUP, ktorá na slovenskom trhu pôsobí už od roku 2002. Hlavnou náplňou Delikanti je prevádzkovanie stravovacích zariadení verejného stravovania s ponukou obedového menu - "táckarne". Rodinná firma, ktorá sa časom rozrástla na prosperujúcu spoločnosť stále nesie znaky osobitého prístupu svojich majiteľov. Domáca strava, ohľad na kvalitu používaných surovín ako aj vlastné receptúry z rodinnej kuchárky umocňujú charakter poskytovaných služieb. Interiérové prevedenie prevádzok je charakteristické svojou osobitosťou vkusu firemného architekta, ktorý každú prevádzku navrhuje na mieru berúc ohľad na miesto jej určenia. Vždy však dominuje modernosť, funkcia a ohľad na životné prostredie.
Spoločnosť Delikanti svojou činnosťou na gastronomickom trhu dokazuje, že aj v nízkorozpočtových inštitúciách dokážu byť poskytované kvalitné stravovacie služby a zákazník si okrem kvalitného jedla odnáša aj dobrý dojem.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BRENNTAG za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

ACE Trade
Firma ACE Trade zastupuje exkluzívne 33 zahraničných výrobcov surovín pre rôzne odvetvia priemyslu, a to pre Českú i Slovenskú republiku. V roku 2000 sme sa transformovali na výrobnú spoločnosť so silným zameraním na vlastní vývoj a výskum kozmetických prípravkov. Behom niekoľkých rokov sme si vo vývoji a výrobe kozmetiky vybudovali silnú pozíciu na európskom trhu.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti ACE Trade za podporu študentskej vedeckej konferencie.

 

 

BRENNTAG
BRENNTAG Slovakia je v mierke tržieb globálnou jednotkou na trhu v komplexnej distribúcii chemikálií (na základe údajov z roku 2009). Spojením výrobcov chemikálií s užívateľmi chemikálií poskytuje spoločnosť B2B distribučné riešenia pre priemysel a špeciálne chemikálie na globálnej úrovni. Vďaka viac ako 10 000 výrobkom a vysoko diverzifikovanej databáze dodávateľov ponúka BRENNTAG komplexné riešenia pre viac ako 150000 zákazníkov.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti BRENNTAG za podporu študentskej vedeckej konferencie.

Berto
Rodinná tradícia, dobré meno a hrdosť na zdedené remeslo. Na týchto základoch postavil Ignác Bertovič svoju firmu. Mäsiarske remeslo má u Bertovičovcov dlhoročnú tradíciu. Farmárčeniu, chovu zvierat i mäsiarčine sa vo veľkom venoval už za prvej Československej republiky starý otec I. Bertovič. Dnes sídli spoločnosť Berto vo vlastnej prevádzke vo Vysokej pri Morave na Záhorí, kde zamestnáva 120 ľudí, má sieť vlastných kamenných predajní, vozový park a spĺňa tie najprísnejšie veterinárne a hygienické normy a predpisy, platné nielen v Slovenskej republike, ale aj v celej Európskej únii.
FCHPT STU v Bratislave ďakuje spoločnosti Berto za podporu študentskej vedeckej konferencie.