FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou