FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

__________

Views this month: 14
Views this week: 6
Views this year: 62
View result counter: 1

Informácie pre autorov

Registrácia

Elektronická registrácia účastníkov bude otvorená 19. spetembra 2022. Uzavretá bude 28. októbra 2022.

Tu si môžete zaregistrovať svoj príspevok (rozšírený abstrakt). 

Po úspešnej registrácií príspevku vám bude doručený e-mail, v ktorom bude dôležitý prístupový odkaz (URL). Pomocou tohto odkazu bolo možné upravovať svoj príspevok (rozšírený abstrakt) a registračné údaje až do termínu uzavretia registrácie

Abstrakt

Abstrakt musí byť vo formaté PDF vypracovaný striktne v súlade s predlohu pre MS Word (svoj abstrakt vytvoríte v MS Word a potom uložíte ako súbor formátu pdf).

Zoznam sekcií

Príspevky bolo možné zaregistrovať do nasledujúcich sekcií:

 1. Analytická chémia
 2. Anorganická chémia
 3. Anorganické materiály
 4. Anorganické technológie
 5. Aplikovaná organická chémia
 6. Biochémia
 7. Biotechnológia
 8. Drevo, papier, celulóza
 9. Ekonomika a manažment
 10. Environmentálne inžinierstvo
 11. Fermentačné technológie
 12. Fyzikálna chémia a chemická fyzika
 13. Chemické a biochemické inžinierstvo
 14. Jazyky
 15. Mikrobiológia
 16. Mikrobiologické aspekty v potravinárstve
 17. Organická technológia, katalýza a petrochémia
 18. Polygrafia a aplikovaná fotochémia
 19. Potravinárska a kozmetická chémia a technológia
 20. Prírodné a syntetické polyméry
 21. Riadenie procesov podporené informačnými technológiami
 22. Syntetická organická chémia
 23. Technológie ochrany životného prostredia a environmentalistika
 24. Výživové aspekty potravín a hodnotenie rizika

Forma príspevkov

Zaregistrované príspevky budú vo forme abstraktu zverejnené v elektronickom zborníku s vlastným ISBN číslom. 
Príspevok je možné vypracovať a prezentovať v nasledujúcich jazykoch:

 • slovenský jazyk
 • český jazyk
 • anglický jazyk

Aby bolo možné abstrakt v zborníku zverejniť, musí vyhovať nasledujúcim kritériam:

 • abstrakt musí byť vo formaté PDF (vyplňte predlohu pre MS Word a potom abstrakt uložte ako súbor formátu pdf),
 • formát strany: A4,
 • rozsah: 1 až 2 strany,
 • ostatné podrobnosti sú uvedené v predlohe, ktorú je možné stiahnúť si tu

Program

Podrobný program konferencie bude zverejnený po uzatvorení registrácie príspevkov

Prezentácia

V prípade online formátu ŠVK:

 • prezentovať sa bude v prostredí Google Meet,
 • každý zaregistrovaný účastník bude mať 10 minút na online (ústnu) prezentáciu svojho príspevku a 5 minút na diskusiu.
 • v dostatočnom predstihu si zabezpečte potrebné technické vybavenie -
  • počítač so stabilným internetovým pripojením,
  • webkameru,
  • mikrofón,
  • slúchadlá - slúchadlá sú odporúčané pred reproduktormi, pretože inak dochádza k nežiadúcej ozvene počas diskusie.

V prípade prezenčnej formy ŠVK:

 • každý zaregistrovaný účastník bude mať 10 minút na online (ústnu) prezentáciu svojho príspevku a 5 minút na diskusiu,
 • v každej sekcii bude prezentujúcemu účastníkovi k dispozícii notebook pripojený na dataprojektor.

Kontakt

V prípade otázok alebo nejasností kontaktujte predsedu organizačného výboru:

doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
e-mail: juraj.oravec@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (zobraziť na mape)
STU v Bratislave
Radlinského 9, 812 37 Bratislava