FCHPT STU v Bratislave

celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

 

 

__________

 

Views this month: 0
Views this week: 0
Views this year: 8
View result counter: 1

Informácie pre partnerov

Celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou má dlhú tradíciu - organizuje sa pravidelne od roku 1967 ako Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ) a od roku 1999 ako Študentská vedecká konferencia (ŠVK).

Vo svojej novodobej histórii, teda od roku 1999, sa študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" dlhodobo profiluje ako platforma na podporu vedeckej práce a zdieľania kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Podporujeme vedecký výskum prinášajúci inovatívne riešenia, ktoré zohľadňujú udržateľnú priemyselnú produkciu, environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť.

STAŇTE SA NAŠIM PARTNEROM

Študentská vedecká konferencia "Chémia a technológie pre život" je súťažou tých najlepších vysokoškolákov z oblasti chémie a chemických technológií. Stovky študentov, ktorí vypracovali inovatívne vedecké koncepty, prichádzajú na našu fakultu, aby svoje nápady prezentovali pred odbornou komisiou, viedli s nimi vedecký dialóg, pričom tí najlepší budú ocenení. Aby sme na Slovensku podporili túžbu po poznaní a vedeckej činnosti, musíme dať študentom pocítiť, že si ich váži aj vedecký a komerčný svet. Preto chceme osloviť Vás – našich eventuálnych partnerov, aby ste podporili naše podujatie spôsobom, ktorý Vám vyhovuje. Ponúkame spoluprácu a kvalitne využitý komunikačný priestor s našou cieľovou skupinou.

AKÝ MEDIÁLNY PRIESTOR VIEME PONÚKNUŤ?

Cieľová skupina sú talentovaní technicky orientovaní študenti. Komunikujete teda s cieľovou skupinou mladých a racionálnych ľudí, ktorí budú aj v budúcnosti tvoriť dôležitú produktívnu súčasť našej spoločnosti.

 • Facebook fakulty: náš najsilnejší mediálny kanál je fakultný Facebook. Robíme ho profesionálne, a tak máme nadštandardnú mieru interaktivity. Jeden príspevok uvidí 1500 – 4000 ľudí. V prípade videí sa dosah meria v 10-tisícoch. Vieme odpropagovať vaše novinky, urobiť súťaž, uverejniť inzerát. Prosím, venujte pozornosť nášmu Facebooku.
  • príspevky pripravujeme tak, aby pripomínali redakčný obsah. Majú tak oveľa vyšší dosah ako obyčajná reklama. Odporúčame preto komunikovať najmä CSR projekty, akcentovať ekologickú zodpovednosť firmy.
  • Ohľadom množstva a časového harmonogramu sa vždy treba dohodnúť dopredu. Aby Facebook dobre fungoval, musí obsahovať najmä redakčný obsah, vysoký počet inzercie preto na jednu spoločnosť nie je možný. Na Facebook vieme okrem tradičných príspevkov uverejniť aj obsah do Facebook-Story.
 • Instagram fakulty: sociálna sieť sa nám prudko rozrastá. Opäť máme profesionálny obsah a v dobrom prípade dosah 4000 ľudí. Copywriting robí profesionálny textár, preto vám vieme ušiť príspevky na mieru. Náš instagram nájdete tu.
 • YouTube: na konferencii plánujeme natáčanie propagačného videa, ktoré bude umiestnené na webe. Preto chceme do záberu umiestniť práve vaše reklamné pútače a logá.
 • Tlačová správa na webe fakulty: bude informovať o podujatí, bude obsahovať meno Vašej spoločnosti aj s aktívnym odkazom na Vašu oficiálnu stránku.
 • Reklamný priestor v centre Bratislavy: naša fakulta sa nachádza v srdci Bratislavy na Radlinského ulici. Radi umiestnime vaše rollupy do priestoru vestibulu našej fakulty.

AKÝM SPÔSOBOM VIEME SPOLUPRACOVAŤ?

 • Sme otvorení konkrétnym nápadom a konkrétnym spoluprácam. Osvedčili sa nám sociálne siete – Facebook a Instagram. Vieme propagovať vaše novinky, zľavové akcie, ponuky práce, alebo zorganizovať súťaže. Musíme sa však vždy dohodnúť na konkrétnom mediálnom výstupe, aby bol vkusný a priniesol vám čísla. Spojenie s vedou a študentským životom by nemalo absentovať.
 • V prípade, že by ste sa rozhodli pre propagáciu na Facebooku alebo na Instagrame, budene spolupracovať s PR manažérom našej fakulty. Redakčný obsah sa pripravuje dopredu, preto ak si želáte komunikovať konkrétne informácie v špecifickom čase, je potrebné počítať s dvomi týždňami plánovania. Tento čas je potrebný na prípravu grafiky a doladenie vzájomných predstáv o texte a celkovej vizualizácii príspevku.

AKÉ SPONZORSKÉ DARY BY SME PRIJALI?

 • Finančné odmeny: pre mladého študenta s túžbou stabilizovať si život je vždy najlepšia finančná výhra. Nemôžeme však odmeniť iba jedného študenta. Keďže predpokladáme, že súťažiť sa bude približne v 25 tematických sekciách, preto bude 25 prvých miest. Finančná cena by mohla vyzerať, napríklad, 25 × 100€. Samozrejme, sme otvorení aj jednorazovej finančnej podpore, ktorá by nám pomohla pokryť výdavky pri organizovaní konferencie. Čím viac zdrojov, tým profesionálnejší obsah a lepšia reklama pre vás.
 • Vecné ceny a zľavové kupóny: vítané je všetko, čo môže využiť študent žijúci na internáte snívajúci o svojej vedeckej kariére. Od USB kľúčov, cez študentské pomôcky (perá a skicáre), až po počítačové programy, softwary, ale aj veci bežnej spotreby, ako sú nealko nápoje, občerstvenie, tričká a mikiny, zľavové kupóny a darčekových poukážky, vstupenky na kultúrne podujatia, šport a na zábavu, až po technické hračky, ako sú profesionálne kalkulačky, slúchadlá na počúvanie hudby a podobne.
 • Množstvá: radi by sme odmenili všetkých zúčastnených (cca. 300 študentov). Ďalej by sme radi odmenili 3 víťazov zo všetkých 25 sekcií (cca. 75 študentov). Špeciálne ceny dostanú prvé miesta (25 víťazov).

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Kontakt:
doc. Ing. Juraj Oravec, PhD.
predseda organizačného výboru
e-mail: svk.fchpt@stuba.sk
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Radlinského 9
812 37 Bratislava

IČO: 00397687
DIČ: 2020845255
IČ DPH: SK2020845255

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 7804

Stiahnuť tento informačný materiál v PDF formáte.